2023 Sirkü & Haber & Duyuru

"2023/214" - 28.12.2023

İSMMMO; BAZI VERGİ KANUNLARIN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER REHBERİ (7491 SAYILI KANUN)

"2023/213" - 28.12.2023

2024 Yılı Asgari Ücret Açıklandı.

"2023/212" - 26.12.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

"2023/211" - 26.12.2023

Sigorta Prim Borcu Olanlar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

"2023/210" - 21.12.2023

Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Değişiklik yapılmıştır.

"2023/209" - 18.12.2023

2023/Ekim Ayı Sigorta Primi, KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.12.2023 Tarihine Kadar Ödenebilecek

"2023/208" - 15.12.2023

Yabancıların 6111 Sayılı Teşvikten Yararlanma Durumunda Değişiklik Yapıldı

"2023/207" - 15.12.2023

Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerde 7256 Ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı

"2023/206" - 06.12.2023

2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Tarihleri

"2023/205" - 06.12.2023

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30.11.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paraları İçin Yararlanabilecekler

"2023/204" - 06.12.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

"2023/203" - 05.12.2023

Bazı İllerde Mücbir Sebep Hali Ve 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

"2023/202" - 05.12.2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2023/201" - 30.11.2023

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Uzatıldığına İlişkin GİB Duyurusu Hak.

"2023/200" - 29.11.2023

Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

"2023/199" - 27.11.2023

Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor

"2023/198" - 27.11.2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 58,46 Olarak Belirlendi

"2023/197" - 24.11.2023

İthalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı 24.11.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

"2023/196" - 23.11.2023

Geçici İş İlişkisinin Olmadığı Durumlarda İşçiler Asıl İşverenin Dosyası Üzerinden SGK’ya Bildirilecektir

"2023/195" - 23.11.2023

Yabancı Çalışanlar, Çalışma İzin Belgesinde Belirtilen Ücret Ve Meslek Kodu Üzerinden SGK’ya Bildirilmelidir

"2023/194" - 23.11.2023

(0) Gün Ve (0) Kazançlı Bildirimlerde “07-Puantaj Kayıtları” Eksik Gün Nedeni Seçilemeyecektir

"2023/193" - 23.11.2023

Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin ÖTV Matrah Tutarı Yükseltildi

"2023/192" - 15.11.2023

Yıllık %24 Olarak Uygulanmakta Olan Tecil Faizi Oranı 14.11.2023 Tarihinden İtibaren Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

"2023/191" - 15.11.2023

Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık % 3,5 Olarak Belirlenmiştir .

"2023/190" - 09.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılan Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında GİB Duyuru Yayımladı.

"2023/189" - 09.11.2023

TCMB; Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişiklik Yapmıştır.

"2023/188" - 08.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışması Hakkında GİB Duyurusu

"2023/187" - 01.11.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %36,75 olarak belirlendi.

"2023/186" - 01.11.2023

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı

"2023/185" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/184" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/183" - 01.11.2023

Elektronik Defter Ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-Viz)

"2023/182" - 01.11.2023

İnşaat Demiri İzleme Sistemine 1 Ocak 2024 Tarihine Kadar Geçilmesi Gerekiyor

"2023/181" - 01.11.2023

Bazı Deprem İllerinde SGK Yapılandırma Başvuru Süresi 31.10.2023 Tarihinde Sonra Erecektir

"2023/180" - 24.10.2023

Yurt Dışında Çalıştırılan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları

"2023/179" - 23.10.2023

MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının Yeni Sürümü Yayımlanmıştır

"2023/178" - 23.10.2023

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

"2023/177" - 13.10.2023

İhracat Taahhüdü Kapatılmamış Dahilde İşleme Belgelerine (belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere) Ek Süre Verildi

"2023/176" - 11.10.2023

Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Hizmete Açıldı

"2023/175" - 11.10.2023

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükellefler İle Sertifika Verilen Şarj İstasyonu İşletmecilerine 2 Ocak 2024 Tarihine Kadar E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirildi.

"2023/174" - 2023-10-11

Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanlar İle Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflerin Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

"2023/173" - 11/10/2023

Elektrikli Araçlara Sunulan Şarj Hizmetine İlişkin Faturaların Teslim Anında Düzenlenmesi Ve Faturada Yer Alan Bilgilerin Anlık Olarak GİB’e Bildirilmesi Gerekiyor

"2023/172" - 11.10.2023

YN Pompa ÖKC’lerin Ara Birim Ve Pompa Ünitesi Arasındaki Bağlantıların Mühürleme İşlemi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılacak

"2023/171" - 11.10.2023

İşletmeye Dahil Olan Ve İşte Kullanılan Veya Kiralama Yoluyla Edinilen Taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi Takılması Zorunluluğu Getirildi

"2023/170" - 10.10.2023

GİB DUYURUSU; Yeniden Değerleme Oranıyla İlgili Haberlere İlişkin Açıklama

"2023/169" - 10.10.2023

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

"2023/168" - 06.10.2023

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları (KVK 32. Madde)

"2023/167" - 28.09.2023

Yurt Dışı Borçlanma Sürelerinin Bir Kısmında Ülkemizde Bulunulması Borçlanmaya Engel Teşkil Etmemektedir

"2023/166" - 28.09.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %31,75 olarak belirlendi.

"2023/165" - 25.09.2023

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.08.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler.

"2023/164" - 25.09.2023

8.9.1999 Tarihi Ve Öncesinde Sigortalı Olanlardan Sigortalılık Süresi Ve Prim Gün Sayısı Şartının Yanısıra Yaş Şartını Sağlayanlar İçin 5 Puanlık Teşvikten Yararlanılamaz.

"2023/163" - 14.09.2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu (2023-05)

"2023/162" - 12.09.2023

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

"2023/161" - 12.09.2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2023/160" - 04.09.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/159" - 04.09.2023

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2023/158" - 22/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2023/157" - 22/08/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

"2023/156" - 19/08/2023

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elâzığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren mükellefler)

"2023/155" - 16/08/2023

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyuru yayımladı.

"2023/154" - 16/08/2023

Deprem Bölgesinde Bulunan Sağlık Hizmet Sunucuları 24 Ay Süre İle Tecil Ve Taksitlendirme Hakkından Yararlanabilecek

"2023/153" - 14/08/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli Nurdağı Ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

"2023/152" - 12/08/2023

Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı.

"2023/150" - 20/08/2050

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 1 Ağustos 2023 Tarihinden İtibaren Arttırıldı.

"2023/149" - 20/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

"2023/148" - 02/08/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya İlleri İle Gaziantep İli Nurdağı Ve İslahiye İlçelerinde 7256 Ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı

"2023/147" - 31/07/2023

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatıldı.

"2023/146" - 31/07/2023

Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihi 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

"2023/145" - 31/07/2023

30/06/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir

"2023/143" - 28/07/2023

Bağ-Kur Sigortalılarının 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Birinci Ve İkinci Taksit Son Ödeme Süresi 31/07/2023 Tarihidir.

"2023/142" - 28/07/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2023/140" - 26/07/2023

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

"2023/139" - 26/07/2023

Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

"2023/138" - 26/07/2023

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir.

"2023/137" - 25/07/2023

Sporculara Yapılan Ücret Ödemeleri Üzerinden Kesilen Vergilerin 5 Gün İçerisinde İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

"2023/136" - 25/07/2023

Merkez Bankasının; Seçici Kredi ve Miktarsal Sıkılaştırma Kararları hakkında Basın Duyurusu yayımlamıştır.

"2023/135" - 21/07/2023

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçlar ve Matrah artırımında Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ödeme süresinin son günü 31 Temmuz 2023 Pazartesi’dir.

"2023/134" - 18/07/2023

Benzin, Motorin, Doğalgaz Gibi Ürünlerin Özel Tüketim Vergileri Artırıldı

"2023/130" - 14/07/2023

Artırılan Harç Tutarları İle İlgili Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

"2023/129" - 12/07/2023

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

"2023/128" - 11/07/2023

01.07.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları

"2023/127" - 09/07/2023

30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar (II. Geçici Vergi Dönemi)

"2023/125" - 09/07/2023

Şans Oyunları Vergi Oranları %100 Oranında Artırıldı

"2023/124" - 09/07/2023

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi

"2023/123" - 08/07/2023

Maktu Harç Tutarları %50 Artırıldı

"2023/121" - 07/07/2023

10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren sırasıyla %8 ve %18 olarak uygulanan KDV oranlarının, %10 ve %20 oranına yükseltildiği belirtilmiştir.

"2023/119" - 04/07/2023

3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru.

"2023/118" - 03/07/2023

Merkez Bankası Döviz Pozisyon Bildirimi Ocak/2024 ayına Ertelenmiştir.

"2023/117" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

"2023/116" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

"2023/115" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Döviz tevdiat hesabı faizleri ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranı %25’e yükseltildi.

"2023/114" - 26/06/2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/113" - 26/06/2023

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Son Günü 03.07.2023

"2023/112" - 24/06/2023

Deprem Bölgesinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlerin Olağanüstü Hal Süresince Ödeyecekleri Sigorta Primi İşveren Hissesinin Tamamı Hazinece Karşılanacaktır.

"2023/111" - 24/06/2023

01/07/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

"2023/110" - 2023-10-28

1 Temmuz 2023 Tarihi İtibariyle E-Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellef Grupları

"2023/109" - 22/06/2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Yemek Bedelinden İstisna Edilecek Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı 105,75 TL Oldu

"2023/108" - 22/06/2023

Mali Tatil 4-20 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

"2023/107" - 20/06/2023

01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Brüt13.414,50 TL, Net Asgari Ücret 11.402,32 TL olarak açıklandı.

"2023/105" - 08/06/2023

2022 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının (Tasdikinin) Son Günü 03 Temmuz 2023’dür.

"2023/101" - 31/05/2023

2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Dikkat! Son Gün 5 Haziran

"2023/097" - 26/05/2023

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; kesinleşmiş/kesinleşmemiş borçların yapılandırılması, matrah artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

"2023/095" - 25/05/2023

531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında 31 Mayıs 2023 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatıldı

"2023/093" - 15/05/2023

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır

"2023/092" - 12/05/2023

2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin Uzatılması Hakkında Duyuru

"2023/091" - 11/05/2023

Kurumların 31 Mart 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası

"2023/090" - 25/04/2023

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı.

"2023/089" - 24/04/2023

EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinin Usul Ve Esasları Açıklandı

"2023/088" - 17/04/2023

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Ek Verginin Usul Ve Esasları Belirlendi

"2023/083" - 03/04/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 31.03.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

"2023/082" - 03/04/2023

Deprem Bölgesinde Bulunan Vakıfların Bilanço Ve Gelir Gider Tabloları İle Bir Yıllık Faaliyetlerinin Sonuçlarını Gösteren Kesin Bütçelerini Göndermelerine İlişkin Süre Uzatımı.

"2023/081" - 03/04/2023

Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükellefler Kısmi KDV Tevkifatına Tabi İşlemleri İçin Ymm Raporu İle İade Talebinde Bulunabilecek

"2023/080" - 04/04/2023

Olağanüstü Hal Süresince 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Sağlanan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Hesabında Çalışma Süresinin Tamamı Bölge Ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek

"2023/079" - 03/04/2023

Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde Bulunan Mükelleflere İlişkin Karşıt İncelemeler

"2023/077" - 27/03/2023

MPHB, KDV, konaklama vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

"2023/076" - 27/03/2023

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Yayımlandı

"2023/074" - 24/03/2023

Depremden Etkilenen Sigortalılara Yapılan Yardımlar Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilmeyecektir

"2023/073" - 23/03/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya İllerinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensupları Yönüyle Sgk Tarafından Yeni Düzenleme Yapıldı

"2023/072" - 23/03/2023

Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri

"2023/071" - 23/03/2023

Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı

"2023/070" - 23/03/2023

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

"2023/067" - 14/03/2023

Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılan İstisna ve İndirim Tutarlarına Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

"2023/066" - 13/03/2023

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"2023/063" - 09/03/2023

7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları (İstanbul SMMM Duyuruısu)

"2023/062" - 06/03/2023

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

"2023/060" - 06/03/2023

Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin ÖTV Matrah Tutarları Yükseltildi

"2023/057" - 28/02/2023

Tecil Edilen Borç Tutarının %10’u Ödenmese Dahi Borcun Bulunmadığını Gösteren Yazı Verilebilecektir

"2023/056" - 28/02/2023

Malatya İlinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensuplarının Deprem Bölgesi Dışında Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Olan İşyerlerinin Beyanname Ve Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

"2023/054" - 28/02/2023

SGK Uygulamaları Bakımından Sivas İli Gürün İlçesi Mücbir Sebep Kapsamına Alınmıştır

"2023/053" - 23/02/2023

Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Teslimlerinde KDV Oranının %1'e İndirilmesinin Kapsamı Genişletildi

"2023/051" - 23/02/2023

SGK Uygulamaları Bakımından Elazığ İli Mücbir Sebep Kapsamına Alınmıştır

"2023/050" - 23/02/2023

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Ülke Genelinde Deprem Kapsamında Yapacakları Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmayacak

"2023/049" - 20/02/2023

Mücbir Sebep Hali Kapsamında Olan Meslek Mensuplarıyla Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunanlar Mücbir Sebep Kapsamına Alındı

"2023/048" - 20/02/2023

Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranı %0’a Düşürüldü

"2023/047" - 20/02/2023

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni

"2023/046" - 20/02/2023

Afetzedeler Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Konteynır Tesliminde KDV Oranı 31 Aralık 2023 Tarihine Kadar %1’e İndirildi

"2023/044" - 14/02/2023

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları ile Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Sirküler Yayımlandı.

"2023/043" - 14/02/2023

Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni hakkında Duyuru

"2023/041" - 10/02/2023

Gelir İdaresi Başkanlığının Yayımladığı Duyuru; Deprem Nedeniyle Yapılacak Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

"2023/040" - 10/02/2023

www.frankieistanbul.com www.sunsetgrillbar.com www.360istanbul.com www.voguerestaurantbar.com www.miklarestaurant.com

"2023/039" - 08/02/2023

31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (548 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

"2023/038" - 06/02/2023

Dolmuş İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi KDV İadesi Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutar 2.000 TL Olarak Belirlendi

"2023/032" - 17/01/2023

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenlemenin Usul Ve Esasları Belirlendi

"2023/030" - 17/01/2023

01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarının Yeni Tutarı

"2023/029" - 13/01/2023

Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

"2023/028" - 13/01/2023

2023 Yılında Sigortalı Başına 400 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir.

"2023/027" - 13/01/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31 Aralık 2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler .

"2023/026" - 13/01/2023

Ar-Ge Ve Yenilik Veya Tasarım Harcamalarının Artırımlı Olarak Kurum Kazancından İndirilmesine İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı Ve Belirlenen Göstergeler Genişletildi.

"2023/025" - 09/01/2023

TURMOB’un 09.01.2022 Tarihli BASIN BÜLTENİ;

"2023/024" - 09/01/2023

01/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 17.904,62 TL’dir.

"2023/023" - 09/01/2023

01/01/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

"2023/021" - 04/01/2023

2023 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A Ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

"2023/020" - 04/01/2023

2023 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %11,75 Olarak Belirlendi

"2023/019" - 04/01/2023

2023 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

"2023/018" - 03/01/2023

2023 Yılında Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi

"2023/017" - 03/01/2023

Makina ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası Süresinin Uzatılması ve 2023 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırının Belirlenmesi

"2023/016" - 03/01/2023

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri

"2023/015" - 03/01/2023

2023 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 260 TL Olarak Belirlendi.

"2023/014" - 03/01/2023

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

"2023/010" - 02/01/2023

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Haziran 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2023/006" - 02/01/2023

2023 Yılı Damga Vergisi Tutarlarının Belirlendiği 67 Seri No.lu. Damga Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

"2023/004" - 02/01/2023

OCAK / 2023 Ayı Vergi Takvimi

"2023/003" - 02/01/2023

2023 Yılı Vergi Takvimine Ekli Dosyadan Ulaşabilirsiniz.

"2023/001" - 02/01/2023

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2023 Yılı İçin Arttırıldı

" 2023/144" - 31/07/2023

Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 3 Ay Uzatıldı.

" 2023/141" - 27/07/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunmuştur.

" 2023/133" - 18/07/2023

2023/II.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 18,95 (Yüzde Onsekiz Virgül Doksanbeş) Olarak Tespit Edilmiştir.

" 2023/132" - 18/07/2023

Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Kaldırıldı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirildi.

" 2023/126" - 09/07/2023

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerindeki Tevkifat Oranı %15’e Çıkarıldı

" 2023/122" - 08/07/2023

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 23.489,83 TL oldu.

" 2023/120" - 06/07/2023

Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler

" 2023/106" - 08/06/2023

Gelir İdaresi Başkanlığının Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemlerine İlişkin Duyuru Yayımladı.

" 2023/104" - 02/06/2023

Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil ve taksitlendirilebilecek

" 2023/103" - 02/06/2023

e-Beyanname Sistemine İlişkin Gelir İdaresi başkanlığının Duyurusu.

" 2023/102" - 02/06/2023

2022 Hesap Dönemine Ait Ülke Bazlı Rapor Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir

" 2023/100" - 29/05/2023

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

" 2023/099" - 29/05/2023

KOBİ Tanımında Bilanço Büyüklüğü Veya Hasılat Sınırı 250.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye Çıkarılmıştır.

" 2023/098" - 26/05/2023

Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri İle İlk taksit Ödeme Süreleri

" 2023/096" - 25/05/2023

Depremler Nedeniyle Elektronik Defter Ve Berat Dosyaları Zayi Olan Mükelleflere, E-Defter Ve Berat Dosyalarının Teslim Edilmesine Yönelik Gelir İdaresi Başkanlığınca Teknik Düzenlemeler Tamamlanmış Ve E-Defter Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır

" 2023/094" - 25/05/2023

Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge Ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatıldı

" 2023/087" - 14/04/2023

İşsizlik Sigortası Prim Desteği Usul Ve Esasları Açıklandı

" 2023/086" - 12/04/2023

TCMB’nın Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında Yayımladığı Duyuruda Bildirim Yükümlülüğü Ocak/2024 ayına ertelenmiştir.

" 2023/085" - 12/04/2023

2023/Şubat Ayı Sigorta Primi, KDV İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 28.04.2023 Tarihine Kadar Ödenebilecek

" 2023/084" - 10/04/2023

2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

" 2023/078" - 30/03/2023

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları Ve E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı

" 2023/075" - 27/03/2023

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı

" 2023/068" - 14/03/2023

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (TURMOB Sirküleri Ektedir.)

" 2023/065" - 10/03/2023

Deprem Bölgesindeki İşyerleri Bakımından Sgk Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar

" 2023/064" - 10/03/2023

2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

" 2023/061" - 06/03/2023

İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İlişkin Hüküm Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildi

" 2023/059" - 06/03/2023

EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılabilir

" 2023/058" - 28/02/2023

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi

" 2023/055" - 28/02/2023

Adıyaman, Hatay Ve Kahramanmaraş İllerinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensuplarının Deprem Bölgesi Dışında Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Olan İşyerlerinin Beyanname Ve Prim Ödeme Süreleri Ertelendi

" 2023/052" - 23/02/2023

Deprem Bölgesinde Çalışma Hayatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı

" 2023/045" - 15/02/2023

06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

" 2023/042" - 13/02/2023

Depremden Etkilenen Yerler İçin 6 Şubat 2023 İle 31 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

" 2023/037" - 06/02/2023

Kurumların 31 Aralık 2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası

" 2023/036" - 31/01/2023

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

" 2023/031" - 17/01/2023

1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

" 2023/022" - 04/01/2023

2023 Yılı Harç Tutarları

" 2023/013" - 03/01/2023

2023 Yılı İçin Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi

" 2023/012" - 03/01/2023

7420 Sayılı Kanun’un Ücret İstisnaları Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

" 2023/011" - 03/01/2023

2023 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri

" 2023/009" - 02/01/2023

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Arttırıldı

" 2023/008" - 02/01/2023

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

" 2023/007" - 02/01/2023

Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas Ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler

" 2023/005" - 02/01/2023

2023 Takvim Yılında Uygulanacak MTV Tutarları Açıklandı

" 2023/002" - 02/01/2023

2023 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları