2022 Sirkü & Haber & Duyuru

"2022/183" - 23/12/2022

2023 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri

"2022/182" - 23/12/2022

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden başlamak üzere, KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edenvergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2022/181" - 23/12/2022

01/01/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

"2022/180" - 22/12/2022

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 61,5 Olarak Uygulanıyor

"2022/178" - 21/12/2022

Konaklama Vergisi 01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başlıyor

"2022/176" - 14/12/2022

Tütün Ve Alkolde Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Elektronik Ortamda İletilmesi Gereken Belge, Bilgi Veya Verilere Müdahale Kaçakçılık Suçu Kapsamına Alındı

"2022/175" - 13/12/2022

Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, 26 Aralık 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, D.V. ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü sonuna kadaruzatılmıştır.

"2022/174" - 08/12/2022

2021 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2022 tarihinde sona eriyor.

"2022/173" - 08/12/2022

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir.

"2022/172" - 05/12/2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler Yeniden Belirlendi

"2022/171" - 05/12/2022

Tüm Alış Ve/Veya Satışları Kdv Hariç 5.000 Tl’nin Altında Kalan Veya Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerden Oluşan Mükelleflerin Boş Form Ba / Form Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

"2022/170" - 26/11/2022

Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

"2022/168" - 26/11/2022

Depremden Etkilenen Düzce İlinde 2022/Ekim Ayına Ait Prim Belgelerinin Verilme Süresi İle Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Ertelendi

"2022/167" - 24/11/2022

1600 Silindire Kadar Olan Araçlarda ÖTV Matrahları Değiştirildi

"2022/166" - 24/11/2022

Sosyal Güvenlik Kurumu Yemek Bedeli istisna Tutarını Değiştirdi.

"2022/165" - 24/11/2022

Diş Hekimliği Fakültelerinde İntörn Eğitimi Gören Öğrenciler 09.11.2022 Tarihinden İtibaren Sigortalı Sayıldı

"2022/163" - 11/11/2022

Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

"2022/162" - 11/11/2022

Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul Ve Esasları Belirlendi

"2022/161" - 11/11/2022

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı

"2022/160" - 11/11/2022

SGK Elektronik Tebligat Programı 01.11.2022 Tarihinden İtibaren Tüm Türkiye’ De Uygulanacak

"2022/157" - 31/10/2022

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30 Eylül 2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

"2022/153" - 26/10/2022

BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Daralttı

"2022/152" - 24/10/2022

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararında Değişiklik Yapıldı. (21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı yeni kararı)

"2022/150" - 21/10/2022

Tebliğin İlanen Yapılmasında Internet Haber Siteleri De Kullanılacak

"2022/149" - 14/10/2022

Sigorta Şirketlerinin Rücu Ve Sovtaj İşlemlerinde BSMV Matrahının Belirlenmesi

"2022/148" - 10/10/2022

SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi

"2022/147" - 04/10/2022

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Yararlanma Tarihleri 30 Eylül 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2022/146" - 04/10/2022

2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olarak Duyuruldu

"2022/145" - 04/10/2022

Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar

"2022/144" - 26/09/2022

Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi

"2022/143" - 12/09/2022

2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2022/142" - 07/09/2022

SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep Ve Ankara İllerinde Uygulanmaktadır

"2022/141" - 07/09/2022

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar

"2022/140" - 07/09/2022

Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere Ait İşyerlerinin Tescili

"2022/139" - 07/09/2022

Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Projelerinin Denetimleri Yönetici Şirketler Tarafından Yapılabilecek

"2022/138" - 07/09/2022

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2022/137" - 25/08/2022

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 03.08.2022 Tarihli Genel Yazısı İle Meslek Mensuplarının Sorumluluğuna İlişkin Rapor Yazılabilmesine Yönelik Temel Noktalarda Uygulamada Yaşanan Sorunları Çözümlemek İçin Açıklamalar Yapılmıştır

"2022/136" - 25/08/2022

SGK, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil Ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı

"2022/135" - 22/08/2022

18 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’la İhracat Destekleri Güncellendi Ve Yeni Destekler Getirildi

"2022/134" - 22/08/2022

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

"2022/133" - 18/08/2022

Belirli Yerde Yapılmayan Ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır?

"2022/129" - 30/07/2022

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar İçinde Uygulanıyor

"2022/126" - 30/07/2022

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil Ve Muhtevası Değiştirildi

"2022/124" - 30/07/2022

Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi

"2022/123" - 26/07/2022

Yabancılar Ve/Veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat Ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı

"2022/118" - 22/07/2022

Tecil Faiz Oranı Yıllık %24’e Çıkartıldı

"2022/117" - 22/07/2022

Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,6 ’Dan %2,5’ E Çıkarıldı

"2022/115" - 22/07/2022

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

"2022/114" - 13/07/2022

Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

"2022/112" - 13/07/2022

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Yemek Ve Ulaşım İstisna Tutarları Arttırıldı

"2022/111" - 07/07/2022

2022/II. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar

"2022/110" - 07/07/2022

2022 Yılı İkinci Dönem İçin Belirlenen Asgari Ücret, Aylık SSK Primi Matrahı Alt ve Üst Tutarlar İle Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Bazı Tutarlar

"2022/108" - 07/07/2022

01.07.2022 - 31.12.2022 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

"2022/106" - 05/07/2022

2022 Yılında Sigortalı Başına 100 Tl Asgari Ücret Desteği Verilecekti

"2022/105" - 04/07/2022

Vergi İncelemesine “İncelemeye Başlama Bildirimi” İle Başlanılacak

"2022/102" - 30/06/2022

2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaat Maliyetlerinin Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetleri

"2022/101" - 29/06/2022

Döviz Ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler

"2022/100" - 29/06/2022

İstanbul Finans Merkezi Kuruldu

"2022/097" - 27/06/2022

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2022 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

"2022/095" - 27/06/2022

İhraç Kayıtlı Satış bedelinin TL ödenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

"2022/093" - 15/06/2022

01/12/2021 Tarihinden Önce İhalesi Yapılan İşlerin Devrinde Başvuru Süresi Uzatıldı

"2022/092" - 15/06/2022

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %5’den %10’a Yükseltildi

"2022/089" - 07/06/2022

Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan Ve Reklamlara Vergi İstisnası Getirildi

"2022/088" - 02/06/2022

Aracı Hizmet, Sosyal Ağ Ve Yer Sağlayıcılarına Bildirim Yükümlülüğü Getirildi

"2022/087" - 02/06/2022

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı Genişletildi

"2022/085" - 31/05/2022

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 3 Haziran 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

"2022/084" - 30/05/2022

7394 Sayılı Kanun İle Getirilen KDV İstisnalarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

"2022/081" - 27/05/2022

Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

"2022/080" - 27/05/2022

Sigara Ve Alkollü İçeceklerin Özel Tüketim Vergisinde Artış Yapıldı

"2022/079" - 27/05/2022

Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı

"2022/075" - 18/05/2022

Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı

"2022/074" - 16/05/2022

İhracat Ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul Ve Esasları Belirlendi

"2022/073" - 13/05/2022

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 20.05.2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

"2022/071" - 05/05/2022

SGK Çok Sayıda İşçi İstihdam Eden İşverenlere Özel Temsilci Atayacak

"2022/070" - 25/04/2022

Nakdi Ödenen Kumanya Yardımından Sigorta Primi Kesilir Mi?

"2022/068" - 23/04/2022

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi

"2022/067" - 21/04/2022

ÖTV Tutar ve Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapıldı

"2022/065" - 19/04/2022

Hizmet Akdinin Olmadığı Veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Primine Nasıl Tabi Tutulur?

"2022/063" - 18/04/2022

T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 Tarihli Talimatı ile İhracat Bedellerinin TCMB’ye Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran %25’den %40’a Yükseltilmiştir.

"2022/062" - 18/04/2022

Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı.

"2022/061" - 13/04/2022

İhracat Genelgesine Eklenen Geçici 1. Madde İle Rusya Ve Ukrayna’ya Yapılan İhracat Bedellerinin Yabancı Para Olarak Beyanı Halinde Dahi Türk Lirası Olarak Yurda Getirilmesi İmkanı Getirilmiştir

"2022/060" - 12/04/2022

2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon Ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından Veya Ar-Ge İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar

"2022/057" - 06/04/2022

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyannamelerin Güncellenmesine İlişkin Duyuru Yayımladı

"2022/056" - 06/04/2022

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu

"2022/055" - 04/04/2022

Mevduat, Katılma Payı İle Tahvil, Bono Ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı

"2022/054" - 04/04/2022

2022/I. Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar

"2022/052" - 30/03/2022

01/12/2021 Tarihinden Önce İhalesi Yapılan İşlerin Devrinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılabilecek

"2022/051" - 29/03/2022

Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

"2022/050" - 24/03/2022

Bazı NACE Kodlarında Değişiklik Yapıldı

"2022/048" - 18/03/2022

İşçi Sendikalarının Başkan Ve Yönetim Kurullarına Seçilenler İşsizlik Sigortası Primine Tabidir

"2022/047" - 15/03/2022

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı

"2022/046" - 12/03/2022

Döviz Ve Altın Hesaplarının TL’ye Dönüşümünde Tüzel Kişilere De 3 Ay Vadeli Hesap Açma Ve Vade Sonunda Yenileme İmkanı Getirildi.

"2022/045" - 03/03/2022

2021 Yılı Kazançlarına İlişkin Olarak Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarına İlişkin GİB Rehberleri Yayınlanmıştır.

"2022/044" - 01/03/2022

Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi

"2022/043" - 24/02/2022

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru

"2022/042" - 17/02/2022

2021/IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

"2022/038" - 14/02/2022

Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar Ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı İle Diğer Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlendi

"2022/035" - 10/02/2022

2 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik

"2022/034" - 08/02/2022

Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi

"2022/033" - 31/01/2022

2022 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

"2022/032" - 31/01/2022

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form

"2022/031" - 31/01/2022

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 3.600 TL’ye Çıkarıldı

"2022/030" - 31/01/2022

Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi

"2022/025" - 26/01/2022

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

"2022/023" - 25/01/2022

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2022/022" - 24/01/2022

Savunma Sanayii Projelerine Yönelik Teslim Ve Hizmetlerde KDV İstisnasının Usul Ve Esasları Belirlendi

"2022/021" - 24/01/2022

7351 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu Ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

"2022/020" - 24/01/2022

E-Belge Uygulamalarına Dahil Edilen Yeni Mükellef Grupları

"2022/019" - 18/01/2022

1600 Silindire Kadar Olan Araçlarda ÖTV Hesaplanmasına İlişkin Dilim Sayısı 3'ten 5'e Çıkarıldı

"2022/018" - 17/01/2022

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 31 Aralık 2021 tarihli borsa rayiçleri.

"2022/017" - 13/01/2022

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

"2022/015" - 11/01/2022

2022 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

"2022/014" - 10/01/2022

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2022'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir.

"2022/013" - 10/01/2022

2022 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

"2022/012" - 10/01/2022

İşveren Uygulama Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

"2022/009" - 06/01/2022

Tarım BAĞ-KUR Ve Ek 5 Sigortalılarının Primleri 6 Aylık Dönemler Halinde Ödenebilecek

"2022/008" - 04/01/2022

KVKK’nun; Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu

"2022/007" - 04/01/2022

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Talep Süresi Uzatıldı

"2022/006" - 04/01/2022

Altın Cinsinden Mevduat Hesapları İle Altın Cinsinden Katılım Fonu Hesaplarından Dönüşüm Fiyatı Üzerinden Türk Lirasına Çevrilen Mevduat Hesapları İle Katılma Hesaplarından Yapılacak Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi

"2022/005" - 04/01/2022

03.01.2022 Tarihinden İtibaren İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Hak

"2022/004" - 04/01/2022

31.12.2021 Tarihi İtibariyle Dövizli İşlemlerde Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar

" 2022/185" - 30/12/2022

2013 Yılı Öncesine Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi

" 2022/184" - 26/12/2022

Enerji Yardımının Sigorta Primi İle İlgili Usul Ve Esasları Açıklandı

" 2022/179" - 21/12/2022

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerindeki KDV İstisnasının Uygulanma Süresi 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

" 2022/177" - 21/12/2022

TURMOB Özel Sirküler ekli dosyadadır. 2023 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumları, E-Defter, Defter Beyan Sistemi Ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri İçindekiler

" 2022/169" - 26/11/2022

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı

" 2022/164" - 24/11/2022

2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

" 2022/159" - 11/11/2022

E-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

" 2022/158" - 31/10/2022

Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi

" 2022/156" - 27/10/2022

Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir?

" 2022/155" - 26/10/2022

26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması

" 2022/154" - 26/10/2022

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 43 Seri No.lu KDV Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

" 2022/151" - 21/10/2022

Türkiye Varlık Fonu İle Hissedarı Olduğu Şirketlerin Mahiyet Kodları İle İlgili Düzenleme Yapıldı

" 2022/132" - 11/08/2022

Varlık Barışının Usul Ve Esasları Belirlendi

" 2022/131" - 08/08/2022

Uzlaşma Yönetmeliği Değişti

" 2022/130" - 08/08/2022

Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

" 2022/128" - 30/07/2022

Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

" 2022/127" - 30/07/2022

İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin Vuk’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamında İncelenebileceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

" 2022/125" - 30/07/2022

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

" 2022/122" - 26/07/2022

26 Temmuz 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

" 2022/121" - 22/07/2022

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar İle Köprülerden Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yapılması Halinde Ceza Uygulaması

" 2022/120" - 22/07/2022

Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı

" 2022/119" - 22/07/2022

Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5 Olarak Belirlenmiştir

" 2022/116" - 22/07/2022

4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge Ve Merkezler Dışında Geçirilebicek Çalışma Süresi Oranı %75’e Yükseltildi

" 2022/113" - 13/07/2022

BDDK Yeminli Mali Müşavirleri De Şirketlerin Kredi Talep Başvuruları Konusunda Yetkilendirdi.

" 2022/109" - 07/07/2022

Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Artışı İndirimi Sınırlandırıldı, Özel Usulsüzlük Cezaları Arttırıldı Ve Yeniden Varlık Barışı Düzenlemesi Getirildi

" 2022/107" - 05/07/2022

Gelir Vergisi İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı (07.01.2022 – 31.12.2022)

" 2022/104" - 04/07/2022

01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

" 2022/103" - 04/07/2022

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında Bilgilendirme

" 2022/099" - 27/06/2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı

" 2022/098" - 27/06/2022

Asgari İşçilik Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

" 2022/096" - 27/06/2022

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Tebliğ İle Getirilen Süreler Duyuru İle Uzatıldı

" 2022/094" - 20/06/2022

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Değişikliği

" 2022/091" - 07/06/2022

01.07.2022 Tarihi İtibariyle E-Belge Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru (TURMOB)

" 2022/090" - 07/06/2022

Varlık Barışından Yararlanmak İçin Son Başvuru Süresi 30.06.2022

" 2022/086" - 02/06/2022

SGK Mevzuatında Alt İşveren Nasıl Olunur?

" 2022/083" - 30/05/2022

Emlak Vergisi Birinci Taksidinin 31 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor

" 2022/082" - 27/05/2022

Tavanı Aşan SGK Primlerinin İadesi İstenebilir

" 2022/078" - 27/05/2022

SGK Mevzuatına Göre Kayıt Geçersizliği Durumları Nelerdir?

" 2022/077" - 27/05/2022

SGK İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması

" 2022/076" - 18/05/2022

Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2022 Günü Sona Eriyor

" 2022/072" - 09/05/2022

İhracatçı ile Sanayi Sicil Belgeli Üreticiye Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin Taslak Tebliği Yayınlandı.

" 2022/069" - 23/04/2022

İhracat Genelgesinde “Terkin” Başlıklı 28.Nci Maddesinin 1.Nci Fıkrasının (a) ve (b) Bendinde Değişiklik Yapıldı.

" 2022/066" - 21/04/2022

Menkul Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin TL Olarak Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmesi Zorunluluğu Getirildi

" 2022/064" - 19/04/2022

Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Primine Tabi Midir?

" 2022/059" - 12/04/2022

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31/12/2021 İle 31/03/2022 Tarihleri Arasında Mevcut Hesapları İçin De Yararlanabilecek

" 2022/058" - 08/04/2022

2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 (yüzde otuzüç virgül altmışüç) olarak tespit edilmiştir.

" 2022/053" - 31/03/2022

Oda Ve Borsaların Mahiyet Kodları Özel (2 Veya 4) Olarak Belirlendi

" 2022/049" - 24/03/2022

TL'ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0 (Sıfır) Oranında BSMV Uygulanacaktır

" 2022/041" - 14/02/2022

1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

" 2022/040" - 14/02/2022

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5193 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

" 2022/039" - 14/02/2022

Gıda Maddelerinde KDV Oranı %8’den %1’e Düşürüldü

" 2022/037" - 11/02/2022

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

" 2022/036" - 11/02/2022

31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (536 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

" 2022/029" - 31/01/2022

Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar Ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı İle Diğer Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi

" 2022/028" - 27/01/2022

Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

" 2022/027" - 26/01/2022

22 Ocak 2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la yeniden belirlenen katsayılar kapsamında gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları yeniden belirlendi.

" 2022/026" - 26/01/2022

Kıdem Tazminatı tavanı ve Çocuk Yardımı yeniden Belirlendi.

" 2022/024" - 25/01/2022

2021 Yılı Aralık Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

" 2022/016" - 13/01/2022

BAĞ-KUR Sigortalıları İle Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

" 2022/011" - 06/01/2022

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Azami Çocuk Yardımı Belirlendi.

" 2022/010" - 06/01/2022

Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri E-Devlet Üzerinden Yapılabilecektir

" 2022/003" - 04/01/2022

Vadesine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Yıllık Yüzde 14,75; Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı İse Yıllık Yüzde 15,75 Olarak Tespit Edilmiştir.

" 2022/002" - 04/01/2022

Cumhurbaşkanı Kararı İle Varlık Barışı Kapsamındaki Süreler 30.06.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

" 2022/001" - 04/01/2022

5 Puanlık Prim Teşvikinde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulaması 2022/Ocak Ayından İtibaren Başlıyor

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları