2021 Sirkü & Haber & Duyuru

"2021/274" - 29/12/2021

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) Hakkında Bilgi Notu

"2021/273" - 27/12/2021

Kur Korumalı Vadeli Mevduat/ Katılım Hesaplarından Yapılacak Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi

"2021/272" - 27/12/2021

Teknokentler İle Ar-Ge Ve Tasarım Merkezinde Çalışan Toplam Personelin En Fazla Yüzde Yirmisine Kadarının Bölge Dışında Geçirdikleri Sürelere İlişkin Ücretleri Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden Yararlanabilir.

"2021/271" - 27/12/2021

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu

"2021/270" - 22/12/2021

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı Geçici Bir Süre için %0'a İndirildi

"2021/269" - 22/12/2021

Kar Dağıtımlarında Stopaj Oranı %15’ten %10’a Düşürülmüştür .

"2021/268" - 21/12/2021

Gelir Unsurlarının ve Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2022 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

"2021/267" - 21/12/2021

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedellerine İlişkin 70 Seri No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı.

"2021/266" - 21/12/2021

2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Matrahına İlişkin 80 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı.

"2021/265" - 21/12/2021

Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır 450.500 TL Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

"2021/264" - 21/12/2021

2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi

"2021/262" - 21/12/2021

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

"2021/261" - 21/12/2021

2022 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları

"2021/260" - 21/12/2021

2022 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi

"2021/259" - 21/12/2021

2022 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

"2021/258" - 21/12/2021

2022 Yılı Harç Tutarları

"2021/256" - 21/12/2021

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

"2021/254" - 17/12/2021

Matrah Ve Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Tecil Uygulaması

"2021/253" - 17/12/2021

Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

"2021/252" - 17/12/2021

2022 Yılı Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

"2021/251" - 17/12/2021

Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İadesi

"2021/249" - 12/12/2021

SGK Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemlerinin Usul Ve Esaslarını Açıkladı

"2021/248" - 12/12/2021

7326 Sayılı SGK Yapılandırmasının İlk Taksitini Ödeyenler, Peşin Ödemeyi Seçerek %90 İndirimden Yararlanabilir

"2021/246" - 08/12/2021

2020 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep süresi 31.12.2021 tarihinde sona eriyor.

"2021/245" - 08/12/2021

7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler İçin Bir Hak Daha Var

"2021/243" - 08/12/2021

Meslek Mensubunun Ağır Hastalığa Yakalanması İle Doğum Yapması Mücbı̇r Sebep Halı̇ Olarak Kabul Edı̇ldı̇.

"2021/242" - 08/12/2021

İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Hâlinde İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Harç Ödenecektir

"2021/241" - 29/11/2021

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi

"2021/240" - 27/11/2021

Bazı Hukuk İşlemlerinde KDV Oranı İndirimi Yapıldı.

"2021/239" - 22/11/2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı

"2021/238" - 22/11/2021

Danıştay’ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı

"2021/236" - 08/11/2021

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

"2021/235" - 04/11/2021

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı TUİK Tarafından Yüzde 36,2 Olarak Belirlendi

"2021/234" - 04/11/2021

Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı

"2021/233" - 01/11/2021

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişiklikler

"2021/232" - 26/10/2021

7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yürürlüğe Girdi.

"2021/231" - 22/10/2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2021/2) yayımlandı.

"2021/230" - 22/10/2021

SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek

"2021/229" - 20/10/2021

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

"2021/228" - 20/10/2021

Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Elektronik Beyanname Sistemini Kullanabilmelerine Ve Kayıt Sürelerine İlişkin Düzenleme Yapıldı

"2021/225" - 07/10/2021

Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

"2021/223" - 05/10/2021

30.09.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

"2021/222" - 01/10/2021

Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı

"2021/221" - 01/10/2021

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması Sona Erdi

"2021/219" - 01/10/2021

KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 No’lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen KDV'nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Tebliğ Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi

"2021/218" - 01/10/2021

Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

"2021/216" - 30/09/2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu internet sitesi’nde yayımlanan Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu hakkında

"2021/215" - 29/09/2021

SGK Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

"2021/214" - 13/09/2021

5 Puanlık Prim Teşvikinde İşveren Bazlı Borç Sorgusu Başlangıç Dönemi 2022/Ocak Ayı Olarak Değiştirildi

"2021/212" - 07/09/2021

7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

"2021/210" - 07/09/2021

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

"2021/209" - 07/09/2021

2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2021/208" - 06/09/2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03 Eylül 2021 tarihinde İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri konulu duyuru yayınlanmıştır.

"2021/207" - 03/09/2021

7326 Sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı

"2021/206" - 01/09/2021

Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hakkında Hatırlatmalar

"2021/205" - 01/09/2021

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçlarını 7256 Ve/Veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri

"2021/204" - 01/09/2021

7326 Sayılı SGK Yapılandırmasının Son Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerdeki 7256 Ve 7326 Sayılı Bazı Yapılandırma Taksitlerinin Ödeme Süreleri Uzatıldı

"2021/200" - 23/08/2021

KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

"2021/198" - 18/08/2021

Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Usul Ve Esasları İle Uygulanacak Yaptırımlar Açıklandı

"2021/195" - 17/08/2021

AFAD aracılığıyla gerçekleştirilen yangın ve sel bağışları gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirim konusu yapılabilecek.

"2021/194" - 16/08/2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu GİB Tarafından Uygulamaya Açılmıştır.

"2021/192" - 16/08/2021

Bazı Binek Otomobillerde Vergi Oranlarına Esas Matrah Tutarları Değiştirildi

"2021/191" - 11/08/2021

Yangından Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

"2021/190" - 05/08/2021

Düzce, Artvin Ve Rize İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

"2021/188" - 02/08/2021

Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatıldı

"2021/187" - 31/07/2021

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatıldı

"2021/186" - 30/07/2021

Defter Beyan Sistemi Kapsamında Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru

"2021/185" - 30/07/2021

Bazı Sektörlerde Uygulanmakta Olan KDV Oranları Ve Kira Ödemelerinden Yapılan Stopaj Oranı (%10) Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

"2021/184" - 30/07/2021

88 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

"2021/183" - 30/07/2021

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

"2021/182" - 28/07/2021

5 Puanlık Prim Teşvikinde 2021/Eylül Ayından İtibaren İşyeri Bazlı Değil İşveren Bazlı Borç Sorgusu Yapılacaktır

"2021/181" - 26/07/2021

2021 Yılında Sigortalı Başına 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

"2021/178" - 16/07/2021

2021/Haziran Ayı Muhsgk’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı

"2021/177" - 16/07/2021

Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Tarihi Uzatıldı

"2021/176" - 16/07/2021

Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV Oranları Düşürüldü

"2021/174" - 09/07/2021

Katma Değer Vergisi,Damga Vergisi ve Muhtasar vePrim Hizmet Beyannameleri Verilme ve Ödeme Süreleri ile”Form Ba-Bs”Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/ E-Beratların oluşturulma,İmzalanma ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

"2021/172" - 09/07/2021

Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi

"2021/170" - 08/07/2021

Gelir İdaresi Başkanlığı Yapılandırma Kanunu Rehberi yayımladı.

"2021/169" - 07/07/2021

30.06.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

"2021/168" - 07/07/2021

İstihdama Dönüş Ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Açıklandı

"2021/167" - 07/07/2021

01.07.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları

"2021/166" - 06/07/2021

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

"2021/165" - 06/07/2021

MUHSGK/APHB’de Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Açıklandı

"2021/164" - 06/07/2021

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

"2021/163" - 06/07/2021

65 Yaş Ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler

"2021/162" - 06/07/2021

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba Ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor

"2021/160" - 28/06/2021

İlk Ülke Bazlı Transfer Fiyatlandırma Raporlarının 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

"2021/159" - 28/06/2021

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükellefler İçin E-Fatura Zorunluluğu 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor

"2021/157" - 28/06/2021

65 Yaş Ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi

"2021/155" - 25/06/2021

Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağlanan I Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı Değişikliği

"2021/154" - 25/06/2021

7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı

"2021/153" - 25/06/2021

İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi

"2021/152" - 23/06/2021

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

"2021/151" - 22/06/2021

İşveren Tarafından Yapılan Meslek Adı Ve Kodu Değişikliklerinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır

"2021/150" - 18/06/2021

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuru Yayımladı

"2021/149" - 14606/2021

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma Rehberi (TURMOB Özel Mevzuat Sirküleri)

"2021/148" - 14/06/2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 7326 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

"2021/147" - 14/06/2021

7326 Sayılı Yapılandırma Kanununun SGK Düzenlemeleri

"2021/146" - 14/06/2021

Haczedilen Malların Satış Usul Ve Yöntemlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı

"2021/144" - 04/06/2021

Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul Ve Esasları Açıklandı

"2021/142" - 03/06/2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

"2021/141" - 02/06/2021

Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Süresi Uzatıldı

"2021/139" - 02/06/2021

Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı.

"2021/137" - 01/06/2021

E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanı

"2021/136" - 31/05/2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

"2021/135" - 31/05/2021

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

"2021/134" - 31/05/2021

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir

"2021/133" - 27/05/2021

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri ile Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2021/132" - 25/05/2021

Finansman Gider Kısıtlaması İle Diğer Yeni Değişikliklere İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımladı

"2021/130" - 21/05/2021

Bazı Petrol Ürünlerinde ÖTV Tutarı Arttırıldı

"2021/128" - 20/05/2021

Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndiriminin Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihinde Sona Eriyor

"2021/126" - 17/05/2021

E-Arşiv Fatura Ve E-SMM İptal, İhtar/İtirazların GİB’e Bildirimine İlişkin Kılavuz Yayımlandı

"2021/125" - 11/05/2021

Geriye Yönelik Teşvik Düzeltme İşlemleri Sonlandırıldı

"2021/124" - 11/05/2021

Hisse Devri, Katılım, Birleşme Ve Adi Şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinde SGK İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilecektir

"2021/123" - 10/05/2021

Şirketlerin SGK İşyeri Tescilinde Tescil Bilgileri MERSİS Sisteminden Alınacak

"2021/120" - 04/05/2021

Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2021 Günü Sona Eriyor

"2021/119" - 04/05/2021

7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu

"2021/118" - 03/05/2021

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 31.05.2021 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

"2021/116" - 03/05/2021

7256 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Destek Uygulamalarında Emanette Bulunan Paraların Mahsup İşlem Adımları Açıklandı

"2021/115" - 03/05/2021

Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatına İlişkin İndirimin Usul Ve Esasları Belirlendi

"2021/112" - 03/05/2021

Uzaktan Kimlik Tespitinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Masak Tebliği Yayımlandı

"2021/111" - 03/05/2021

Fatura Düzenleme Süresi Ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı

"2021/110" - 30/04/2021

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetleri İçin %1 KDV Oranı Uygulamasına 30/6/2021 Tarihine Kadar Devam Edilecektir.

"2021/109" - 30/04/2021

Fesih Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı

"2021/108" - 30/04/2021

İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı

"2021/107" - 24/04/2021

E-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar Ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

"2021/106" - 24/04/2021

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form Ba-Bs Bildirimlerinin verilme ve E-Defterlerinin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalama ve Yükleme Süreleri Uzatıldı

"2021/105" - 24/04/2021

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı

"2021/104" - 24/04/2021

2021/Mart Ayı APHB Ve MUHSGK’nın Son Verilme Süresi 28 Nisan 2021 Tarihine Uzatıldı

"2021/102" - 22/04/2021

Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir

"2021/101" - 20/04/2021

SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağlandı

"2021/100" - 20/04/2021

SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek Ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı

"2021/099" - 20/04/2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

"2021/098" - 20/04/2021

Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı

"2021/096" - 12/04/2021

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği

"2021/095" - 12/04/2021

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

"2021/094" - 12/04/2021

Vergi İncelemeleri İle İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

"2021/093" - 12/04/2021

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

"2021/092" - 08/04/2021

İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı

"2021/091" - 08/04/2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi

"2021/090" - 02/04/2021

3755 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/5/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

"2021/089" - 01/04/2021

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı

"2021/087" - 01/04/2021

Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları

"2021/086" - 31/03/2021

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

"2021/084" - 25/03/2021

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

"2021/083" - 25/03/2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı İle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2021/082" - 25/03/2021

İşyeri Kaydı Yoktur/Borcu Yoktur Belgesi E-Devletten Alınabilecektir

"2021/081" - 23/03/2021

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

"2021/080" - 23/03/2021

Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek

"2021/078" - 15/03/2021

01/10/2008 Tarihinden Sonra SGK’dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak Ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor

"2021/076" - 12/03/2021

Uzaktan Çalışmanın Usul Ve Esasları Belli Oldu

"2021/075" - 10/03/2021

Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu

"2021/074" - 09/03/2021

524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

"2021/073" - 09/03/2021

Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2021/072" - 09/03/2021

2021 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları

"2021/071" - 26/02/2021

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru

"2021/070" - 25/02/2021

Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.

"2021/065" - 17/02/2021

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran Ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı

"2021/064" - 17/02/2021

Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı.

"2021/062" - 16/02/2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı

"2021/061" - 12/02/2021

E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru

"2021/060" - 11/02/2021

E-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

"2021/057" - 05/02/2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

"2021/055" - 05/02/2021

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri

"2021/054" - 04/02/2021

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Finansman Gider Kısıtlaması oranı %10 olarak açıklandı.

"2021/053" - 04/02/2021

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Attırıldı

"2021/051" - 02/02/2021

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından e-Defter Saklama Uygulaması İle İlgili Sık Sorulan Sorular Dökümanını Yayınlamıştır.

"2021/050" - 30/01/2021

1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

"2021/049" - 30/01/2021

Cumhurbaşkanı Kararı İle Cep Telefonu Haberleşmesi Ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5’den %10’a Arttırıldı

"2021/048" - 30/01/2021

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi

"2021/046" - 30/01/2021

SGK Mevzuatında Süresinde Yapılmamasına Karşılık Yasal Süresinde Yapılmış Kabul Edilen Durumlar

"2021/045" - 26/01/2021

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronık Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba Ve Bs Lere Dahil Edilmiyor

"2021/044" - 25/01/2021

Faaliyetleri Tamamen Yada Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

"2021/043" - 25/01/2021

Ücret Gelirlerinin Beyanında Önemli Noktalar

"2021/040" - 18/01/2021

2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması

"2021/039" - 15/01/2021

2021 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

"2021/038" - 15/01/2021

E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

"2021/037" - 14/01/2021

4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 Ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı

"2021/036" - 12/01/2021

Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil

"2021/034" - 08/01/2021

E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında

"2021/030" - 07/01/2021

Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

"2021/029" - 07/01/2021

01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL Olarak Açıklandı.

"2021/028" - 06/01/2021

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ve Tebliği Yayımlandı.

"2021/027" - 06/01/2021

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının borsa rayiçleri belirlendi.

"2021/026" - 06/01/2021

Ek Mali Tablolar ve 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Yeni Hadler Belire İlişkin Açıklamalar Hak.

"2021/025" - 05/01/2021

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin G İB Duyurusu hak.

"2021/024" - 05/01/2021

2021 yılı Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarları

"2021/023" - 05/01/2021

E-Defter Dosyaları Ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gib Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı

"2021/022" - 05/01/2021

E-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerle İlgili Duyuru yayımlandı.

"2021/020" - 04/01/2021

7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması Değiştirildi

"2021/019" - 04/01/2021

2021 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlendi

"2021/017" - 04/01/2021

31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar

"2021/016" - 04/01/2021

SMMM Ve YMM’ler Mesleki Sorumluluk Sigortasını Gider Yazabilir

"2021/015" - 04/01/2021

Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor

"2021/014" - 04/01/2021

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

"2021/013" - 04/01/2021

2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

"2021/012" - 04/01/2021

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları

"2021/010" - 04/01/2021

Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı

"2021/009" - 04/01/2021

2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları

"2021/007" - 04/01/2021

2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi

"2021/006" - 04/01/2021

Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi

"2021/003" - 04/01/2021

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar Ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı

"2021/002" - 04/01/2021

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı

"2021/001" - 04/01/2021

2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

" 2021/263" - 21/12/2021

Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi

" 2021/257" - 21/12/2021

2022 Yılı Harç Tutarları

" 2021/255" - 17/12/2021

2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları

" 2021/250" - 12/12/2021

SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

" 2021/247" - 12/12/2021

2022 Yılında Motorlu Taşıt Vergileri %25 Artıyor

" 2021/244" - 08/12/2021

YMM Ve SMMM’lerin Gümrük Kanunu'na Göre Eksik Ya Da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Bulunmuyor

" 2021/237" - 15/11/2021

Vefat Eden Gerçek Kişi İşverenlerin E-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak

" 2021/227" - 18/10/2021

Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir

" 2021/226" - 18/10/2021

4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge Ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %20'den %50'ye Yükseltildi

" 2021/220" - 01/10/2021

Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 30 Eylül 2021 Tarihinde Sona Erdi

" 2021/217" - 30/09/2021

Kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e düşürüldü.

" 2021/213" - 09/09/2021

Yangın Ve Selden Etkilenen Bölgelerde SGK’ya Verilmesi Gereken Belge Ve Beyannamelerin Verilme Süreleri 27 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı

" 2021/211" - 07/09/2021

GVK Geçici 67’nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

" 2021/203" - 27/08/2021

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Ve Kesinleşmemiş Borçların Yapılandırılması, Matrah Artırımı, Kasa, Ortaklar Hesabının Düzeltilmesi, Stok Affına İlişkin Başvuru Ve İlk Ödeme Süresi 1 Ay Uzatılmıştır.

" 2021/202" - 26/08/2021

Kastamonu, Sinop Ve Bartın İllerinde Selden Etkilenen Bölgelerdeki Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi

" 2021/201" - 23/08/2021

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı.

" 2021/199" - 18/08/2021

2021 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

" 2021/197" - 17/08/2021

Selden etkilenen ilçelerde 11 Ağustos 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildi.

" 2021/196" - 17/08/2021

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hak.

" 2021/193" - 16/08/2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

" 2021/189" - 02/08/2021

Yat İzin Belgesi Harç Tutarları Değiştirildi

" 2021/180" - 26/07/2021

Taşınmaz Ve İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi

" 2021/179" - 16/07/2021

2021/Haziran Ayı Muhsgk’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor

" 2021/175" - 10/07/2021

Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü

" 2021/173" - 09/07/2021

Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Temmuz 2021 Olarak Belirlenmiştir

" 2021/171" - 09/07/2021

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

" 2021/161" - 30/06/2021

Varlık Barışında Süreler 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

" 2021/158" - 28/06/2021

2021 Yılı Temmuz- Aralık Döneminde Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamulleri ÖTV’si Artmıyor

" 2021/156" - 28/06/2021

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi Ve Tarhiyat Hakkı

" 2021/145" - 09/06/2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun ile TURMOB ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ

" 2021/143" - 04/06/2021

APHB ve MUHSGK’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu

" 2021/140" - 02/06/2021

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı

" 2021/138" - 02/06/2021

Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı

" 2021/131" - 24/05/2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu.

" 2021/129" - 20/05/2021

Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken İndirimli Tevkifat Uygulaması 31 Mayıs 2021’de Sona Eriyor

" 2021/127" - 20/05/2021

Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021'de Sona Eriyor

" 2021/122" - 07/05/2021

Çalışma İzin Görev Belgesi Süresi Uzatıldı

" 2021/121" - 07/05/2021

07/05/2021

" 2021/117" - 03/05/2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi ile Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Süresi 30.06.2021 tarihine kadar Uzatılmıştır.

" 2021/114" - 03/05/2021

Anayasa Mahkemesinin Damga Vergisi Ve Harçlar Kanunu'na İlişkin İptal Kararı

" 2021/113" - 03/05/2021

30 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

" 2021/103" - 22/04/2021

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

" 2021/097" - 12/04/2021

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği Yayımlandı

" 2021/088" - 01/04/2021

Raporlu Sigortalının Sgk’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı

" 2021/085" - 26/03/2021

Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Başlıyor

" 2021/079" - 15/03/2021

Son Günü 11/03/2021 Tarihi Olan SGK Yükümlülükleri 5 İş Günü Uzatılmıştır.

" 2021/077" - 12/03/2021

VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

" 2021/069" - 25/02/2021

İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı

" 2021/068" - 25/02/2021

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

" 2021/067" - 25/02/2021

7.000 TL’yi Aşan Tutardaki Tahsilat Ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri De Kapsamaktadır

" 2021/066" - 19/02/2021

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31/03/2021 Tarihine Uzatıldı

" 2021/063" - 16/02/2021

SGK Mevzuatında Prim Ödeme Ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

" 2021/059" - 09/02/2021

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31.12.2020 tarihi itibariyle değerlemesinde kullanılacak döviz kurları açıklandı.

" 2021/058" - 09/02/2021

Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişkin Fob Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranı, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanıyor

" 2021/056" - 05/02/2021

e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Uzatıldı

" 2021/052" - 03/02/2021

Elektirikli Otomobillerin ÖTV Oranı Arttırıldı

" 2021/047" - 30/01/2021

Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi

" 2021/042" - 25/01/2021

Bağ-Kur Sigortalıları İle Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek .

" 2021/041" - 21/01/2021

Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Verilen Kararların Dikkate Alınmamasının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediğine Karar Verdi

" 2021/035" - 08/01/2021

Ocak-Şubat-Mart/2020 e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

" 2021/033" - 07/01/2021

2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

" 2021/032" - 07/01/2021

01.01.2021 – 30.06.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları Hak.

" 2021/031" - 07/01/2021

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

" 2021/021" - 04/01/2021

2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

" 2021/018" - 04/01/2021

2021 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri

" 2021/011" - 04/01/2021

2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

" 2021/008" - 04/01/2021

2021 Yılı Harç Tutarları

" 2021/005" - 04/01/2021

2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi

" 2021/004" - 04/01/2021

Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları