Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz


KDV Çözümleri ve KDV İadeleri

 

Vergi uzmanlarımız aracılığıyla, yerel ve uluslararası firmalar için KDV danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. KDV grubumuzda yer alan uzmanlar, yerel ve uluslararası firmalar için ortaya çıkan KDV konularını tespit etmede geniş bir tecrübe ve bilgi birikimi sahibidirler.

Ayrıca, Vergi ve Hukuk hizmetleri bölümümüz içerisindeki KDV iade grubumuz, şirketlerin KDV iade taleplerinde yardımcı olacak hizmetleri vermeye hazırdır. KDV grubu, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem sürecinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli YMM yöneticiler ve uzmanlardan oluşmakta olup, yalnızca KDV iadesi işlemleri ile ilgilenmektedirler.


Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Vergi uzmanlarımız ve denetim elemanlarımız yürürlükte olan Türk Vergi Mevzuatı ile ilgili uygulamalar konusunda yerel ve uluslararası firmalar için ortaya çıkan tüm vergisel konuları tespit etmede geniş bir tecrübe ve bilgi birikimi sahibidirler.

Danışmanlık hizmetlerimizin amacı, işletme faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen vergiyi ve vergilemeyi en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olmaktır. Bu suretle işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, vergileme ve vergi teşvikleri daha bilinçli bir şekilde dikkate alınabilecektir. Bu kapsamda;

  • Vergi Mevzuatı
  • Kambiyo Mevzuatı
  • Yabancı Sermaye Mevzuatı
  • Teşvik Mevzuatı
  • Serbest Bölgeler Mevzuatı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  • Türk Ticaret Mevzuatı
  • Dış Ticaret ve Gümrük mevzuatı
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı
  • Ve Diğer Mali Mevzuat

konularında ortaya çıkmış yada çıkabilecek sorunların çözümlerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca, yukarıda belirtilen mali mevzuata yönelik olarak yapılan değişiklikler, sirküler halinde bildirilmektedir.


Uluslararası Vergi Danışmanlığı
 

Uluslararası yaygın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan ya da ilişkilerini bu yönde geliştirmek isteyen firmalar için büyük önem taşıyan vergileme ve yasal yükümlülükler konularında, yetkin kadromuzun uluslararası bilgi birikimi ve tecrübesi ile global çözümler üretilerek şirketlerin uluslararası vergileme ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

Uluslararası vergilemenin en önemli unsuru olan ikili vergi anlaşmaları da tarafımızca itinalı olarak değerlendirilmekte, söz konusu anlaşmalar çerçevesinde yararlanılacak her türlü olanak şirketlerin bilgisine sunulmaktadır.


Vergi İhtilaflarının Çözümü-Destek Hizmetleri
 

Vergi incelemeleri sırasında ve vergi idaresince salınacak her türlü vergi ve ceza dolayısıyla oluşacak anlaşmazlıklarda, şirketlerin ihtiyaç duyacakları destek hizmetlerinin verilmesi ve istemeleri halinde, vergi idaresi nezdinde temsil edilmeleri, vergi davaları söz konusu olduğunda dilekçelerin hazırlanması ve yargılama aşamasında gerekli olan her türlü hizmet verilmektedir.