"2018/169" Borsa İstanbulda işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 28 Eylül 2018
 

Tarih : 04/10/2018      
Sayi : 2018/169
Konu

Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının                             28 Eylül 2018 tarihli borsa rayiçleri.

                       2018_169

                 2018_169