Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2024/115" - 10.06.2024

Defter Raporu Beratı Hakkında e-Defter Mükelleflerinin Dikkatine

"2024/114" - 10.06.2024

İhracat Bedelinin TCMB’na Satışı %40’dan %30’a indirilmiştir.

"2024/113" - 05.06.2024

6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık Ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi

"2024/112" - 05.06.2024

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin 7256 Ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirlendi.

"2024/111" - 05.06.2024

Anonim Ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor

"2024/110" - 05.06.2024

GİB Duyurusu: E‐Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı HakkındaGüvenli Ödeme İşlemi 2. El Araç Alım-Satım İşlemleri İçin Kullanılabilecek

"2024/109" - 05.06.2024

FAST Güvenli Ödeme İşlemi 2. El Araç Alım-Satım İşlemleri İçin Kullanılabilecek

"2024/108" - 28.05.2024

En Çok Vergi Ödeyen Mükellef Listelerinin Açıklanmasına İlişkin Esaslar Belirlendi

"2024/107" - 28.05.2024

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Sonrası 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Başvuru, Bildirim, Beyan Ve Ödeme Süreleri

"2024/106" - 28.05.2024

Mücbir Sebep Kapsamındaki Yerlerde 7256 Ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı

"2024/105" - 27.05.2024

2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/05/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru

"2024/104" - 27.05.2024

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5’den, %4,5’e Çıkarıldı

"2024/103" - 21.05.2024

21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Tecil Faiz Oranı Yıllık %48’e Yükseltilmiştir.

"2024/102" - 21.05.2024

SGK Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %4,5 Olarak Belirlenmiştir

"2024/101" - 21.05.2024

E-Defter Berat Verme Süreleri Değiştirildi

"2024/100" - 21.05.2024

01.10.2024 Tarihinden İtibaren SGK’ya 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacak

"2024/099" - 17.05.2024

Özel Bina Ve İhale Konusu İşlere Ait İlişiksizlik Belgesi Verilmesi İş Ve İşlemlerinde Değişiklikler Yapıldı

"2024/098" - 15.05.2024

2024 Yılı I. Dönem Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

"2024/097" - 03.05.2024

Ödenmeyen 2023 Yılı Aralık Ayı Sgk Yapılandırma Taksiti Diğer Taksitlerle Mahsup Edilebilecek

"2024/096" - 03.05.2024

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması Bazı Oran Artışları Yapılarak 31 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

"2024/095" - 02.05.2024

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2024/094" - 30.04.2024

Kredi Kartı veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Hak.

"2024/093" - 30.04.2024

2024 yılının ilk geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına ilişkin 30.04.2024 tarihli tebliğ yayımlandı.

"2024/092" - 30.04.2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayınlandı.

"2024/091" - 30.04.2024

Yeme İçme Hizmetlerinde Kdv Oranlarının Uygulanmasına İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı

"2024/090" - 30.04.2024

Anayasa Mahkemesi Ek Kurumlar Vergisini Anayasaya Aykırı Bulmadı

"2024/089" - 26.04.2024

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Ba Bs Formu ve E-Defter Berat Yükleme Süreleri Uzatılmıştır.

"2024/088" - 19.04.2024

2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesine İlişkin SGK Duyurusu Hak.

"2024/087" - 18.04.2024

2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir.

"2024/086" - 16.04.2024

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında Yapılan Değişiklikler

"2024/085" - 16.04.2024

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.3.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilecekler

"2024/084" - 05.04.2024

31.03.2024 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar (I. Geçici Vergi Dönemi)

"2024/083" - 01.04.2024

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senette veya vadeli çekte faiz oranı belirtilmemiş ise) yıllık %51,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

"2024/082" - 01.04.2024

Oda Kayıtları Usulüne Göre Olmayanların Tarım Ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü Kaydına Göre Sigortalılıkları Geçerli Sayılır

"2024/081" - 28.03.2024

2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması

"2024/080" - 13.03.2024

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2‘Den %3’e Çıkarıldı

"2024/079" - 13.03.2024

Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabulüne İlişkin Değişiklik Yapıldı

"2024/078" - 11.03.2024

Bazı NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

"2024/077" - 08.03.2024

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

"2024/076" - 04.03.2024

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedelinin Türk Parası Cinsinden Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Önemli İstisnaların Yer Aldığı 2024-32/69 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

"2024/075" - 04.03.2024

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

"2024/074" - 04.03.2024

01/01/2024-31/12/2024 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2024/073" - 29.02.2024

Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı

"2024/072" - 29.02.2024

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

"2024/071" - 29.02.2024

Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

"2024/070" - 29.02.2024

Ticari kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/069" - 29.02.2024

Ücret Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/068" - 29.02.2024

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/067" - 29.02.2024

Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/066" - 28.02.2024

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları