Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2024/084" - 05.04.2024

31.03.2024 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar (I. Geçici Vergi Dönemi)

"2024/083" - 01.04.2024

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senette veya vadeli çekte faiz oranı belirtilmemiş ise) yıllık %51,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

"2024/082" - 01.04.2024

Oda Kayıtları Usulüne Göre Olmayanların Tarım Ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü Kaydına Göre Sigortalılıkları Geçerli Sayılır

"2024/081" - 28.03.2024

2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması

"2024/080" - 13.03.2024

SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2‘Den %3’e Çıkarıldı

"2024/079" - 13.03.2024

Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden Yerine Getirilmesi Ve Kabulüne İlişkin Değişiklik Yapıldı

"2024/078" - 11.03.2024

Bazı NACE Kodlarında Güncelleme Yapıldı

"2024/077" - 08.03.2024

Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

"2024/076" - 04.03.2024

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedelinin Türk Parası Cinsinden Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Önemli İstisnaların Yer Aldığı 2024-32/69 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

"2024/075" - 04.03.2024

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

"2024/074" - 04.03.2024

01/01/2024-31/12/2024 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2024/073" - 29.02.2024

Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı

"2024/072" - 29.02.2024

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

"2024/071" - 29.02.2024

Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

"2024/070" - 29.02.2024

Ticari kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/069" - 29.02.2024

Ücret Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/068" - 29.02.2024

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/067" - 29.02.2024

Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

"2024/066" - 28.02.2024

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

"2024/065" - 2024/065

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi

"2024/064" - 27.02.2024

2023 Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü

"2024/063" - 27.02.2024

2023 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

"2024/062" - 27.02.2024

2023 Takvim yılı Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

"2024/061" - 21.02.2024

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

"2024/060" - 21.02.2024

İhracata Tam Destek Kredi Paketi” Alternatifli Seçenekleriyle İhracatçıların Hizmetinde (TİM Açıklaması)

"2024/059" - 21.02.2024

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

"2024/058" - 14.02.2024

KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

"2024/057" - 12.02.2024

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

"2024/056" - 12.02.2024

ABD Doları İle İşlem Yapma Yasağı Olan Irak Bankalarına Yeni Bankalar Eklendi

"2024/055" - 06.02.2024

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.01.2024 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler

"2024/054" - 06.02.2024

Kore Cumhuriyeti İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı

"2024/053" - 06.02.2024

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu

"2024/052" - 06.02.2024

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartlarında Yeni Düzenleme Yapıldı

"2024/051 Nolu Sirküler" - 05.02.2024

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2023 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

"2024/050" - 31.01.2024

İhale Makamı İle Düzenlenen Sözleşmenin Hükmünden Kısmen Veya Tamamen Yararlanılmayan Kısmına İsabet Eden Damga Vergisinin Ret Ve İade Edilmesine İlişkin Tebliğ

"2024/049" - 31.01.2024

Esnaf Ahilik Sandığının Yürürlüğü 01.01.2025 Tarihine Ertelendi

"2024/048" - 31.01.2024

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 9.270 TL’ye Çıkarıldı

"2024/047" - 30.01.2024

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemlerinde Verilmesine İlişkin Tercih 31 Ocak 2024 Tarihine Kadar Yapılabilir

"2024/046" - 30.01.2024

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2024’e Kadar Yaptırılması Gerekiyor

"2024/045" - 29.01.2024

2024 Yılında Sigortalı Başına 700 Tl Asgari Ücret Desteği Verilecektir

"2024/044" - 29.01.2024

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

"2024/043" - 29.01.2024

Tebligat Pusulası Güncellendi

"2024/042" - 22.01.2024

Makaronların Müteselsil Sorumluluk Uygulamasına Dahil Edilmesine İlişkin Tebliğ Değişiklikleri Yapıldı .

"2024/041" - 22.01.2024

Sanal Veya Fiziki Ortamda Satılan Kart, Şifre Ve Kodlarda KDV Uygulaması

"2024/040" - 19.01.2024

2024 Yılı Fatura Düzenleme Tutarı Sınırı

"2024/039" - 19.01.2024

2024 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

"2024/038" - 19.01.2024

2024 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

"2024/037" - 16.01.2024

2024 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas Ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler

"2024/036" - 10.01.2024

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru

"2024/035" - 10.01.2024

Şirketlerde Kullanılan Karar Defteri’nin Kapanış Tasdiki Ve Diğer Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2024 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları