Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2023/206" - 06.12.2023

2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Tarihleri

"2023/205" - 06.12.2023

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30.11.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paraları İçin Yararlanabilecekler

"2023/204" - 06.12.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

"2023/203" - 05.12.2023

Bazı İllerde Mücbir Sebep Hali Ve 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

"2023/202" - 05.12.2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2023/201" - 30.11.2023

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Uzatıldığına İlişkin GİB Duyurusu Hak.

"2023/200" - 29.11.2023

Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması

"2023/199" - 27.11.2023

Anonim Ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Artırılıyor

"2023/198" - 27.11.2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 58,46 Olarak Belirlendi

"2023/197" - 24.11.2023

İthalatta gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı 24.11.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

"2023/196" - 23.11.2023

Geçici İş İlişkisinin Olmadığı Durumlarda İşçiler Asıl İşverenin Dosyası Üzerinden SGK’ya Bildirilecektir

"2023/195" - 23.11.2023

Yabancı Çalışanlar, Çalışma İzin Belgesinde Belirtilen Ücret Ve Meslek Kodu Üzerinden SGK’ya Bildirilmelidir

"2023/194" - 23.11.2023

(0) Gün Ve (0) Kazançlı Bildirimlerde “07-Puantaj Kayıtları” Eksik Gün Nedeni Seçilemeyecektir

"2023/193" - 23.11.2023

Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin ÖTV Matrah Tutarı Yükseltildi

"2023/192" - 15.11.2023

Yıllık %24 Olarak Uygulanmakta Olan Tecil Faizi Oranı 14.11.2023 Tarihinden İtibaren Yıllık %36 Olarak Belirlenmiştir

"2023/191" - 15.11.2023

Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık % 3,5 Olarak Belirlenmiştir .

"2023/190" - 09.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılan Bakım Çalışmasının Tamamlanması Hakkında GİB Duyuru Yayımladı.

"2023/189" - 09.11.2023

TCMB; Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişiklik Yapmıştır.

"2023/188" - 08.11.2023

Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışması Hakkında GİB Duyurusu

"2023/187" - 01.11.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %36,75 olarak belirlendi.

"2023/186" - 01.11.2023

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı

"2023/185" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/184" - 01.11.2023

Deprem Bölgesinde Erteleme Süresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak

"2023/183" - 01.11.2023

Elektronik Defter Ve Belgelerin İbrazına İlişkin Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-Viz)

"2023/182" - 01.11.2023

İnşaat Demiri İzleme Sistemine 1 Ocak 2024 Tarihine Kadar Geçilmesi Gerekiyor

"2023/181" - 01.11.2023

Bazı Deprem İllerinde SGK Yapılandırma Başvuru Süresi 31.10.2023 Tarihinde Sonra Erecektir

"2023/180" - 24.10.2023

Yurt Dışında Çalıştırılan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları

"2023/179" - 23.10.2023

MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının Yeni Sürümü Yayımlanmıştır

"2023/178" - 23.10.2023

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

"2023/177" - 13.10.2023

İhracat Taahhüdü Kapatılmamış Dahilde İşleme Belgelerine (belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere) Ek Süre Verildi

"2023/176" - 11.10.2023

Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Hizmete Açıldı

"2023/175" - 11.10.2023

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alan Mükellefler İle Sertifika Verilen Şarj İstasyonu İşletmecilerine 2 Ocak 2024 Tarihine Kadar E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirildi.

"2023/174" - 2023-10-11

Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanlar İle Özel Etiket Ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal Veya İthal Eden Mükelleflerin Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

"2023/173" - 11/10/2023

Elektrikli Araçlara Sunulan Şarj Hizmetine İlişkin Faturaların Teslim Anında Düzenlenmesi Ve Faturada Yer Alan Bilgilerin Anlık Olarak GİB’e Bildirilmesi Gerekiyor

"2023/172" - 11.10.2023

YN Pompa ÖKC’lerin Ara Birim Ve Pompa Ünitesi Arasındaki Bağlantıların Mühürleme İşlemi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılacak

"2023/171" - 11.10.2023

İşletmeye Dahil Olan Ve İşte Kullanılan Veya Kiralama Yoluyla Edinilen Taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi Takılması Zorunluluğu Getirildi

"2023/170" - 10.10.2023

GİB DUYURUSU; Yeniden Değerleme Oranıyla İlgili Haberlere İlişkin Açıklama

"2023/169" - 10.10.2023

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

"2023/168" - 06.10.2023

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları (KVK 32. Madde)

"2023/167" - 28.09.2023

Yurt Dışı Borçlanma Sürelerinin Bir Kısmında Ülkemizde Bulunulması Borçlanmaya Engel Teşkil Etmemektedir

"2023/166" - 28.09.2023

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %31,75 olarak belirlendi.

"2023/165" - 25.09.2023

Yurt İçi Yerleşik Gerçek Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.08.2023 Tarihi İtibariyle Bankalarda Mevcut Olan Yabancı Paralar İçin Yararlanabilirler.

"2023/164" - 25.09.2023

8.9.1999 Tarihi Ve Öncesinde Sigortalı Olanlardan Sigortalılık Süresi Ve Prim Gün Sayısı Şartının Yanısıra Yaş Şartını Sağlayanlar İçin 5 Puanlık Teşvikten Yararlanılamaz.

"2023/163" - 14.09.2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu (2023-05)

"2023/162" - 12.09.2023

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

"2023/161" - 12.09.2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2023/160" - 04.09.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/159" - 04.09.2023

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2023/158" - 22/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2023/157" - 22/08/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları