Son Girilen Sirkü & Haber & Duyuru

"2023/163" - 14.09.2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesine İlişkin Basın Duyurusu (2023-05)

"2023/162" - 12.09.2023

KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

"2023/161" - 12.09.2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı

"2023/160" - 04.09.2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/159" - 04.09.2023

2024 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

"2023/158" - 22/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"2023/157" - 22/08/2023

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31.12.2021 İle 30.06.2023 Tarihleri Arasındaki Yabancı Paralar İçin De Yararlanabilirler

"2023/156" - 19/08/2023

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Elâzığ, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren mükellefler)

"2023/155" - 16/08/2023

Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyuru yayımladı.

"2023/154" - 16/08/2023

Deprem Bölgesinde Bulunan Sağlık Hizmet Sunucuları 24 Ay Süre İle Tecil Ve Taksitlendirme Hakkından Yararlanabilecek

"2023/153" - 14/08/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli Nurdağı Ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

"2023/152" - 12/08/2023

Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı.

"2023/150" - 20/08/2050

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 1 Ağustos 2023 Tarihinden İtibaren Arttırıldı.

"2023/149" - 20/08/2023

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

"2023/148" - 02/08/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya İlleri İle Gaziantep İli Nurdağı Ve İslahiye İlçelerinde 7256 Ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı

"2023/147" - 31/07/2023

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri 4 Ağustos 2023 Tarihine Uzatıldı.

"2023/146" - 31/07/2023

Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihi 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

"2023/145" - 31/07/2023

30/06/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir

"2023/143" - 28/07/2023

Bağ-Kur Sigortalılarının 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Birinci Ve İkinci Taksit Son Ödeme Süresi 31/07/2023 Tarihidir.

"2023/142" - 28/07/2023

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri İle Gaziantep İli İslahiye Ve Nurdağı İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülük Süreleri Uzatıldı

"2023/140" - 26/07/2023

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

"2023/139" - 26/07/2023

Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi

"2023/138" - 26/07/2023

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir.

"2023/137" - 25/07/2023

Sporculara Yapılan Ücret Ödemeleri Üzerinden Kesilen Vergilerin 5 Gün İçerisinde İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

"2023/136" - 25/07/2023

Merkez Bankasının; Seçici Kredi ve Miktarsal Sıkılaştırma Kararları hakkında Basın Duyurusu yayımlamıştır.

"2023/135" - 21/07/2023

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçlar ve Matrah artırımında Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ödeme süresinin son günü 31 Temmuz 2023 Pazartesi’dir.

"2023/134" - 18/07/2023

Benzin, Motorin, Doğalgaz Gibi Ürünlerin Özel Tüketim Vergileri Artırıldı

"2023/130" - 14/07/2023

Artırılan Harç Tutarları İle İlgili Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

"2023/129" - 12/07/2023

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

"2023/128" - 11/07/2023

01.07.2023 – 31.12.2023 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları

"2023/127" - 09/07/2023

30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar (II. Geçici Vergi Dönemi)

"2023/125" - 09/07/2023

Şans Oyunları Vergi Oranları %100 Oranında Artırıldı

"2023/124" - 09/07/2023

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltildi

"2023/123" - 08/07/2023

Maktu Harç Tutarları %50 Artırıldı

"2023/121" - 07/07/2023

10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren sırasıyla %8 ve %18 olarak uygulanan KDV oranlarının, %10 ve %20 oranına yükseltildiği belirtilmiştir.

"2023/119" - 04/07/2023

3 Temmuz 2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Duyuru.

"2023/118" - 03/07/2023

Merkez Bankası Döviz Pozisyon Bildirimi Ocak/2024 ayına Ertelenmiştir.

"2023/117" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Dövizli fonlar dışındaki yatırım fon gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirlerinde uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

"2023/116" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

"2023/115" - 28/06/2023

28 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Döviz tevdiat hesabı faizleri ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranı %25’e yükseltildi.

"2023/114" - 26/06/2023

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttırıldı

"2023/113" - 26/06/2023

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Son Günü 03.07.2023

"2023/112" - 24/06/2023

Deprem Bölgesinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlerin Olağanüstü Hal Süresince Ödeyecekleri Sigorta Primi İşveren Hissesinin Tamamı Hazinece Karşılanacaktır.

"2023/111" - 24/06/2023

01/07/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

"2023/110" - 22/06/2023

1 Temmuz 2023 Tarihi İtibariyle E-Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellef Grupları

"2023/109" - 22/06/2023

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Yemek Bedelinden İstisna Edilecek Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı 105,75 TL Oldu

"2023/108" - 22/06/2023

Mali Tatil 4-20 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

"2023/107" - 20/06/2023

01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Brüt13.414,50 TL, Net Asgari Ücret 11.402,32 TL olarak açıklandı.

"2023/105" - 08/06/2023

2022 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının (Tasdikinin) Son Günü 03 Temmuz 2023’dür.

"2023/101" - 31/05/2023

2022 Yılı Mali Bilanço Toplamı 25 Milyon TL'den Çok Olan Şirketler Dikkat! Son Gün 5 Haziran

Haberler

Sektör & Bizden
Haberler


Tüm Haber Yazıları