"2017/168" 7061 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapıla Yazdır E-posta
 

Tarih : 26/12/2017        
Sayi : 2017 /168
Konu  

7061 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunda yapılan düzenlemelere ilişkin TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A

SIRA NO: 1’de değişiklikler yapıldı. 

                           2017_168  

     2017_168                  

 
< Önceki   Sonraki >