"2017/144" 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir. Yazdır E-posta
 

Tarih : 13/11/2017        
Sayi : 2017 /144
Konu  

2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak

belirlenmiştir. (484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

                            2017_144  

                 2017_144                  

 
< Önceki   Sonraki >