2023 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2023/078" 31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Be
"2023/076" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No
"2023/075" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No
"2023/074" Depremden Etkilenen Sigortalılara Yapılan Yardımlar Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Ed
"2023/073" Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya İllerinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensupları Y
"2023/072" Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri
"2023/071" Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı
"2023/069" Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 mi
"2023/070" Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Yapıldı
"2023/068" 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı
"2023/067" Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılan İstisna ve İndir
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dai
"2023/066" 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı
"2023/065" Deprem Bölgesindeki İşyerleri Bakımından Sgk Ertelemesine İlişkin Tereddüt Edilen Hususla
"2023/064" 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı
"2023/063" 7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları (İstanbul SMMM Duyuruısu)
"2023/062" Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
"2023/061" İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İ
"2023/060" Elektrik Motorlu Binek Otomobillerinin ÖTV Matrah Tutarları Yükseltildi
"2023/059" EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılabilir
"2023/057" Tecil Edilen Borç Tutarının %10’u Ödenmese Dahi Borcun Bulunmadığını Gösteren Yazı Verile
"2023/056" Malatya İlinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensuplarının Deprem Bölgesi Dışında Aracılık Ve
"2023/055" Adıyaman, Hatay Ve Kahramanmaraş İllerinde Faaliyet Gösteren Meslek Mensuplarının Deprem
"2023/054" SGK Uygulamaları Bakımından Sivas İli Gürün İlçesi Mücbir Sebep Kapsamına Alınmıştır
"2023/058" Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi
"2023/053" Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Teslimlerinde KDV Oranının %1'e İndirilmesinin Kapsamı
"2023/052" Deprem Bölgesinde Çalışma Hayatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı
"2023/051" SGK Uygulamaları Bakımından Elazığ İli Mücbir Sebep Kapsamına Alınmıştır
"2023/050" Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Ülke Genelinde Deprem Kapsamın
"2023/046" Afetzedeler Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Konteynır Tesliminde KDV Oranı 31 Aralık 2023 Tarih
"2023/049"Mücbir Sebep Hali Kapsamında Olan Meslek Mensuplarıyla Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi B
"2023/048" Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranı %0’a Düşürüldü
"2023/047" Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden
"2023/045" 06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düz
"2023/044" Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları ile Depremden
"2023/043" Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni hakkında Du
"2023/042" Depremden Etkilenen Yerler İçin 6 Şubat 2023 İle 31 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Mücbir
"2023/041" Gelir İdaresi Başkanlığının Yayımladığı Duyuru; Deprem Nedeniyle Yapılacak Bağış ve Yardı
"2023/040" 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Dep
"2023/039" 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (548 Sıra No.lu Ver
"2023/038" Dolmuş İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belir
"2023/037" Kurumların 31 Aralık 2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı
"2023/035" Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerini
"2023/036" 2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı
"2023/034" Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlerden Ticaret Bakanlığı Tarafından Elektronik Ortamd
"2023/033" Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri İle Belirlenenden Farklı Muhasebe Tekniği Kull
"2023/032" Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenlemenin Usul V
"2023/031" 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İst
"2023/030" 01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarının Yeni Tutarı
"2023/029" Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksi
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 78