2022 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2022/144" Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi
"2022/143" 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı
"2022/142" SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep Ve Ankara İllerinde
"2022/141" Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar
"2022/140" Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere A
"2022/139" Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Projelerinin Denetimleri Yönetici Şirketler Tarafından Yapılabi
"2022/138" 2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
"2022/137" Hazine Ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın 03.08.2022 Tarihli Genel Y
"2022/136" SGK, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil Ve Taksitlendirmede Değişikli
"2022/135" 18 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı’nın 5973 Sayılı İhrac
"2022/134" Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
"2022/133" Belirli Yerde Yapılmayan Ve Belirli Bir Merkezden Sevk Ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescil
"2022/132" Varlık Barışının Usul Ve Esasları Belirlendi
"2022/131" Uzlaşma Yönetmeliği Değişti
"2022/130" Haksız Çıkma Zammı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi
"2022/129" Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına İlişkin İstisna 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan
"2022/128" Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulaması
"2022/127" İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin Vuk’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamınd
"2022/126" Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil Ve Muhtevası Değiştirildi
"2022/125" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
"2022/124" Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi
"2022/123" Yabancılar Ve/Veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Ta
"2022/122" 26 Temmuz 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi Ve
"2022/121" Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar İle Köprülerden Geçiş Ücretler
"2022/120" Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı
"2022/119" Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %
"2022/118" Tecil Faiz Oranı Yıllık %24’e Çıkartıldı
"2022/117" Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,6 ’Dan %2,5’ E Çıkarıldı
"2022/116" 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge
"2022/115" 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı
"2022/114" Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
"2022/113" BDDK Yeminli Mali Müşavirleri De Şirketlerin Kredi Talep Başvuruları Konusunda Yetkilendi
"2022/112" Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Yemek Ve Ulaşım İstisna Tutarları Arttırıldı
"2022/110" 2022 Yılı İkinci Dönem İçin Belirlenen Asgari Ücret, Aylık SSK Primi Matrahı Alt ve Üst T
"2022/109" Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Artışı İndirimi Sınırlandırıldı, Özel Usulsüzlük Cezala
"2022/108" 01.07.2022 - 31.12.2022 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlar
"2022/111" 2022/II. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar
"2022/107" Gelir Vergisi İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı (07.01.2022 – 31.12.2022)
"2022/106" 2022 Yılında Sigortalı Başına 100 Tl Asgari Ücret Desteği Verilecekti
"2022/105" Vergi İncelemesine “İncelemeye Başlama Bildirimi” İle Başlanılacak
"2022/104" 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli
"2022/103" Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Hakkında Bilgilendirme
"2022/102" 2022 Yılında Başlayıp Biten İnşaat Maliyetlerinin Hesabında Kullanılacak Birim Maliyetler
"2022/101" Döviz Ve Altın Dönüşüm Hesaplarında Sıfır Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler
"2022/100" İstanbul Finans Merkezi Kuruldu
"2022/099" Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımına İlişkin BDDK Kararı
"2022/098" Asgari İşçilik Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı
"2022/097" Mali Tatil 1-20 Temmuz 2022 Tarihleri Arasında Uygulanıyor
"2022/096" Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Tebliğ İ
"2022/095" İhraç Kayıtlı Satış bedelinin TL ödenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Finansal Piyasalar v
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 144