2022 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2022/185" 2013 Yılı Öncesine Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi
"2022/187" 6111 Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı
"2022/186" Tevkif Edilen Verginin Hazineye Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın KDV Tevkifatının İade E
"2022/186" Tevkif Edilen Verginin Hazineye Ödenip Ödenmediğine Bakılmaksızın KDV Tevkifatının İade E
"2022/184" Enerji Yardımının Sigorta Primi İle İlgili Usul Ve Esasları Açıklandı
"2022/183" 2023 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri
"2022/182" 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinde
"2022/181" 01/01/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli
"2022/180" 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Yeniden Değerleme Oranı % 61,5 Olarak Uygulanı
"2022/179" Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Ü
"2022/178" Konaklama Vergisi 01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Uygulanmaya Başlıyor
"2022/177" TURMOB Özel Sirküler ekli dosyadadır. 2023 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumla
"2022/176" Tütün Ve Alkolde Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Elektronik Ortamda İletilmesi Gereken Belg
"2022/175" Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, 26
"2022/174" 2021 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep sü
"2022/173" Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'de Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.0
"2022/172" Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler Yeniden Belirlendi
"2022/171" Tüm Alış Ve/Veya Satışları Kdv Hariç 5.000 Tl’nin Altında Kalan Veya Elektronik Belge Ola
"2022/170" Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma v
"2022/169" Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapıldı
"2022/168" Depremden Etkilenen Düzce İlinde 2022/Ekim Ayına Ait Prim Belgelerinin Verilme Süresi İle
"2022/166" Sosyal Güvenlik Kurumu Yemek Bedeli istisna Tutarını Değiştirdi.
"2022/165" Diş Hekimliği Fakültelerinde İntörn Eğitimi Gören Öğrenciler 09.11.2022 Tarihinden İtibar
"2022/164" 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak te
"2022/163" Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yap
"2022/162" Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul Ve Esasları Belirlendi
"2022/161" Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınm
"2022/160" SGK Elektronik Tebligat Programı 01.11.2022 Tarihinden İtibaren Tüm Türkiye’ De Uygulanac
"2022/159" E-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru
"2022/158" Ücret Gelirlerinin Beyanında Kamu Tek İşveren Tanımı Değiştirildi
"2022/157" Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 30 Eylül 2022 Tarihli Bi
"2022/156" Sigorta Priminden Kısmen İstisna Tutulan Ödemeler Nelerdir?
"2022/153" BDDK TL Kredi Kullanımı İçin Öngörülen Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Sınırlamaları Dar
"2022/155" 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Mu
"2022/154" 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 43 Seri No.lu KDV Tebliği
"2022/152" Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararında De
"2022/151" Türkiye Varlık Fonu İle Hissedarı Olduğu Şirketlerin Mahiyet Kodları İle İlgili Düzenleme
"2022/150" Tebliğin İlanen Yapılmasında Internet Haber Siteleri De Kullanılacak
"2022/149" Sigorta Şirketlerinin Rücu Ve Sovtaj İşlemlerinde BSMV Matrahının Belirlenmesi
"2022/148" SGK Elektronik Tebligat Uygulamasının Uygulandığı İller Kapsamı Genişletildi
"2022/147" Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Yararlanma Tarihleri 3
"2022/146" 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olara
"2022/145" Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar
"2022/144" Haksız Çıkma Zammı İptal Edildi
"2022/167" 1600 Silindire Kadar Olan Araçlarda ÖTV Matrahları Değiştirildi
"2022/143" 2022 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı
"2022/142" SGK Elektronik Tebligat Uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep Ve Ankara İllerinde
"2022/141" Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar
"2022/140" Ülkemizle Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlere A
"2022/139" Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Projelerinin Denetimleri Yönetici Şirketler Tarafından Yapılabi
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 188