2022 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2022/076" Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2022 Günü Sona Eriyor
"2022/075" Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Tevkif Ed
"2022/074" İhracat Ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygu
"2022/073" 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (O
"2022/072" İhracatçı ile Sanayi Sicil Belgeli Üreticiye Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli U
"2022/071" SGK Çok Sayıda İşçi İstihdam Eden İşverenlere Özel Temsilci Atayacak
"2022/070" Nakdi Ödenen Kumanya Yardımından Sigorta Primi Kesilir Mi?
"2022/069" İhracat Genelgesinde “Terkin” Başlıklı 28.Nci Maddesinin 1.Nci Fıkrasının (a) ve (b) Bend
"2022/068" İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi
"2022/067" ÖTV Tutar ve Oranlarında Bazı Değişiklikler Yapıldı
"2022/066" Menkul Satışlarında Ödeme Yükümlülüklerinin TL Olarak Yerine Getirilmesi Ve Kabul Edilmes
"2022/065" Hizmet Akdinin Olmadığı Veya Askıda Olduğu Dönemde Ödenen Yıllık İzin Ücreti Sigorta Prim
"2022/064" Hizmet Akdinin Olmadığı Dönemde Sigortalılara Yapılan Geriye Yönelik Ödemeler Sigorta Pri
"2022/063" T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 Tarihli Talimatı ile İhracat Bedellerinin T
"2022/062" Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı.
"2022/061" İhracat Genelgesine Eklenen Geçici 1. Madde İle Rusya Ve Ukrayna’ya Yapılan İhracat Bedel
"2022/060" 2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon Ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından Veya Ar-Ge İndiri
"2022/059" Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sisteminden 31/12/2021 İle 31/03/20
"2022/058" 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 (yüz
"2022/057" Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyannamelerin Güncellenmesine İlişkin Duyuru Yayımladı
"2022/056" Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin GİB Duyurusu
"2022/055" Mevduat, Katılma Payı İle Tahvil, Bono Ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirim
"2022/054" 2022/I. Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2022) İtibariyle Uygulanacak Kurlar
"2022/053" Oda Ve Borsaların Mahiyet Kodları Özel (2 Veya 4) Olarak Belirlendi
"2022/052" 01/12/2021 Tarihinden Önce İhalesi Yapılan İşlerin Devrinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Ed
"2022/051" Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı
"2022/050" Bazı NACE Kodlarında Değişiklik Yapıldı
"2022/049" TL'ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüz
"2022/048" İşçi Sendikalarının Başkan Ve Yönetim Kurullarına Seçilenler İşsizlik Sigortası Primine T
"2022/047" Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayıml
"2022/046" Döviz Ve Altın Hesaplarının TL’ye Dönüşümünde Tüzel Kişilere De 3 Ay Vadeli Hesap Açma Ve
"2022/045" 2021 Yılı Kazançlarına İlişkin Olarak Verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarına İlişkin
"2022/044" Mesken Ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimlerinde KDV Oranı %8’e
"2022/043" 2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru
"2022/042" 2021/IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 25 Şubat 2022 Tari
"2022/041" 1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden
"2022/040" Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Y
"2022/039" Gıda Maddelerinde KDV Oranı %8’den %1’e Düşürüldü
"2022/038" Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar Ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı
"2022/037" Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
"2022/036" 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (536 Sıra No.lu Ver
"2022/035" 2 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik
"2022/034" Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendiri
"2022/033" Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmının Gelir Vergisi Ve Damga Vergisinden
"2022/032" Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form
"2022/031" Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 3.600 TL’ye Çıkarıldı
"2022/030" Enflasyon Düzeltmesi Ertelendi
"2022/029" Türk Lirasına Çevrilen Yabancı Paralar Ve Altın Hesapları İçin Kur Farkı, Faiz, Kar Payı
"2022/028" Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu
"2022/026" Kıdem Tazminatı tavanı ve Çocuk Yardımı yeniden Belirlendi.
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 76