2021 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2021/099" Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasının Yasaklanmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
"2021/098" Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı
"2021/101" SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağlandı
"2021/100" SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek Ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Ya
"2021/097" Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği Yayımlandı
"2021/096" Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği
"2021/095" Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı
"2021/094" Vergi İncelemeleri İle İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değiş
"2021/093" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
"2021/092" İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı
"2021/091" Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi
"2021/090" 3755 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süres
"2021/089" Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Deği
"2021/088" Raporlu Sigortalının Sgk’ya Bildirimi Kolaylaştırıldı
"2021/087" Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarını
"2021/086" KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar
"2021/085" Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Baş
"2021/084" İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
"2021/083" Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı İle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.
"2021/082" İşyeri Kaydı Yoktur/Borcu Yoktur Belgesi E-Devletten Alınabilecektir
"2021/081" 2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı
"2021/080" Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebil
"2021/078" 01/10/2008 Tarihinden Sonra SGK’dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak Ve Yazılı Talepte
"2021/079" Son Günü 11/03/2021 Tarihi Olan SGK Yükümlülükleri 5 İş Günü Uzatılmıştır.
"2021/077" VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru
"2021/076" Uzaktan Çalışmanın Usul Ve Esasları Belli Oldu
"2021/075" Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu
"2021/074" 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etki
"2021/073" Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı
"2021/072" 2021 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları
"2021/071" 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru
"2021/067" 7.000 TL’yi Aşan Tutardaki Tahsilat Ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmas
"2021/070" Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Süre Uza
"2021/069" İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı
"2021/068" Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esasla
"2021/066" Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31/03/2021 Tarihine Uzatıldı
"2021/065" KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran Ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı
"2021/064" Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı.
"2021/063" SGK Mevzuatında Prim Ödeme Ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?
"2021/062" Sosyal Güvenlik Kurumu Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yap
"2021/061" E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar H
"2021/060" E-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı
"2021/059" Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak
"2021/058" Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişkin Fob Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yu
"2021/057" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
"2021/056" e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Gelir İdaresi Başkanlığı
"2021/055" 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme V
"2021/054" 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Finansman Gider Kısıtlaması oranı %10 olarak açıkland
"2021/053" Cumhurbaşkanı Kararı İle Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Attırıldı
"2021/052" Elektirikli Otomobillerin ÖTV Oranı Arttırıldı
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 101