2021 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2021/274" Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Veri Sorumluları Siciline Kayıt (VERBİS) Hakkın
"2021/273" Kur Korumalı Vadeli Mevduat/ Katılım Hesaplarından Yapılacak Tevkifat Oranı %0 Olarak Bel
"2021/272" Teknokentler İle Ar-Ge Ve Tasarım Merkezinde Çalışan Toplam Personelin En Fazla Yüzde Yir
"2021/271" Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu
"2021/270" Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı Geçic
"2021/269" Kar Dağıtımlarında Stopaj Oranı %15’ten %10’a Düşürülmüştür .
"2021/259" 2022 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.
"2021/258" 2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları
"2021/268" Gelir Unsurlarının ve Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitl
"2021/257" 2022 Yılı Harç Tutarları
"2021/267" 2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedellerine İlişkin 70 Seri No.lu Muhasebat Genel
"2021/256" 2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
"2021/266" 2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Matrahına İlişkin 80 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Gene
"2021/265" Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır 450.500 TL Olarak Yeniden Beli
"2021/264" 2022 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi
"2021/263" Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru B
"2021/262" 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
"2021/261" 2022 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları
"2021/260" 2022 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi
"2021/255" 2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları
"2021/254" Matrah Ve Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Tecil Uygulaması
"2021/253" Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İn
"2021/252" 2022 Yılı Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu
"2021/251" Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Kesintilerinin İadesi
"2021/249" SGK Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemlerinin Usul Ve Esaslarını Açıkladı
"2021/250" SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru
"2021/248" 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasının İlk Taksitini Ödeyenler, Peşin Ödemeyi Seçerek %90 İndi
"2021/247" 2022 Yılında Motorlu Taşıt Vergileri %25 Artıyor
"2021/246" 2020 takvim yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının talep sü
"2021/245" 7326 Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenler İçin Bir Hak Daha Var
"2021/244" YMM Ve SMMM’lerin Gümrük Kanunu'na Göre Eksik Ya Da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai Sorumlul
"2021/243" Meslek Mensubunun Agır Hastalıga Yakalanması Ile Dogum Yapması Mucbır Sebep Halı O
"2021/242" İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Hâlinde İhale Bedeli Üzerinden Binde
"2021/241" 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi
"2021/240" Bazı Hukuk İşlemlerinde KDV Oranı İndirimi Yapıldı.
"2021/238" Danıştay’ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç A
"2021/239" Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E-Tebligata İlişkin Kararı
"2021/237" Vefat Eden Gerçek Kişi İşverenlerin E-Bildirge Şifreleri Otomatik Olarak Pasife Alınacak
"2021/236" 7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
"2021/235" 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı TUİK Tarafından Yüzde 36,2 Olarak Belirlendi
"2021/234" Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı
"2021/233" 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değiş
"2021/232" 7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yür
"2021/231" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri
"2021/230" SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderile
"2021/229" 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzd
"2021/228" Defter Beyan Sistemini Kullanan Mükelleflerin Elektronik Beyanname Sistemini Kullanabilme
"2021/227" Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir
"2021/226" 4691 Ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge
"2021/225" Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 274