2021 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2021/041" Anayasa Mahkemesi, Sahte Fatura Kullanımına İlişkin Davada Başka Mahkemeler Tarafından Ve
"2021/040" 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması
"2021/039" 2021 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
"2021/038" E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin
"2021/037" 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 Ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları A
"2021/036" Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Ve
"2021/035" Ocak-Şubat-Mart/2020 e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uza
"2021/034" E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması
"2021/033" 2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler
"2021/032" 01.01.2021 – 30.06.2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tuta
"2021/0231" Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterini
"2021/030" Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Ge
"2021/029" 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL Olara
"2021/028" Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ve
"2021/027" 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira
"2021/026" Ek Mali Tablolar ve 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Yeni Hadler Belire İlişkin Açıklamalar H
"2021/025" Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin GİB Duyurusu hak
"2021/024" 2021 yılı Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarları
"2021/023" E-Defter Dosyaları Ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gib Bilgi İ
"2021/022" E-Belge Uygulamalarından GİB Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükelleflerle İlgili Duyuru ya
"2021/021" 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları
"2021/020" 7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması De
"2021/019" 2021 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt
"2021/018" 2021 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri
"2021/017" 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar
"2021/014" 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
"2021/013" 2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler
"2021/012" 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları
"2021/011" 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
"2021/010" Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı
"2021/009" 2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları
"2021/008" 2021 Yılı Harç Tutarları
"2021/016" SMMM Ve YMM’ler Mesleki Sorumluluk Sigortasını Gider Yazabilir
"2021/015" Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor
"2021/003" Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar Ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı
"2021/002" Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı
"2021/001" 2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler
"2021/007" 2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden Belirlendi
"2021/006" Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi
"2021/005" 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi
"2021/004" Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru B
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 41 Toplam: 41