2020 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2020/182" Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Baş
"2020/181" 2020/2. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
"2020/180" 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde
"2020/174" SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
"2020/179" Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değ
"2020/178" 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
"2020/177" 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden
"2020/176" 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı
"2020/175" GEKAP (Poşet) Beyannamesi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu
"2020/173" 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar
"2020/172" Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı
"2020/171" Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında K
"2020/170" SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı
"2020/169" Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı
"2020/168" e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamalarında Yeni Dönem
"2020/167" Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kısa çalışma ödeneği süresi ve ücretsiz izin süresi bi
"2020/166" Yabancı Para Cinsinden 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Borcu Olan Firmaların TCMB’ye Haft
"2020/165" Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir?
"2020/164" Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor
"2020/163" Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı
"2020/162"Kişisel Verileri Koruma Kurumu ; Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru Yay
"2020/161"Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır?
"2020/160" 65 Yaş Ve Üstü İşveren Ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi
"2020/159" Serbest (Döviz) Fonları İçin Gvk Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak B
"2020/158" Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu
"2020/157" Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa
"2020/156" Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020 Tarihine Uzatıldı
"2020/153" Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı
"2020/152" İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır?
"2020/155" Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının
"2020/154" Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergi
"2020/151" Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayıml
"2020/150" Kambiyo İşlemlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı %02’den %1’e Çıkarıldı
"2020/149" GVK Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı
"2020/148" Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir
"2020/147" Uzayan Beyanname Verme Sürelerine Ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
"2020/146" Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor
"2020/145" Net Dönem Kârı Dağıtımının Usul Ve Esasları Belirlendi
"2020/142" 2020 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri
"2020/144" Sigara Ve Bazı Tütün Mamullerine İlişkin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmişti
"2020/143" Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Süre Verilmesine İlişkin Karar 09.05.2020 Tarih ve 31122 Sa
"2020/141" Covid-19 İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi
"2020/140" 31/5/2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı Ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamaya
"2020/139" 2020/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayaca
"2020/138" Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları
"2020/137" 2020 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Sonu Döviz Değerleme Kurları
"2020/136" Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı (E-Muhasebe F
"2020/135" E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu
"2020/134" Koronavirüs Nedeniyle Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı
"2020/133" Belediyeler İle Bağlı Kuruluşlarının Üç Aylık Prim Borçları Ertelendi
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 182