2020 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2020/241" Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişk
"2020/240" 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Ve İhyası İle İlgili
"2020/238" 01.01.2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkı
"2020/239" Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma
"2020/237" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın
"2020/236" 7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı
"2020/235" Ertelenmiş SGK Prim Borçları KDV İade Alacağı İle Ödenebilir
"2020/234" İzmir İli İçin “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme Süresi, Elektronik Defterlerin Oluştu
"2020/233" İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/Eylül Ayı Borçlarına Mahsup Edildi
"2020/232" Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Kârının Dağıtımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yeniden Belirl
"2020/231" Kadroya Geçirilen Taşeron İşçiler Ana Faaliyet İş Kolundan Bildirilecek
"2020/230" Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
"2020/229" Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mart/2020 Dönemi Borçlarına İlişki
"2020/228" Çalışma Hayatında Değişiklik Yapan Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu
"2020/227" 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde
"2020/226" Hazine Ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İliş
"2020/225" Farklı Üretim Tesislerine İlişkin Olarak Tek Bir Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatı
"2020/224" Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Bakanlık Temsilcisi Talebi Mersis Üzerin
"2020/223" 26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi.
"2020/222" Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkininin Usul Ve
"2020/221" Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranları
"2020/220" 2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL Veya 47,09 TL İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet
"2020/219" Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Yüzde 1’den Binde 2'ye Düşürüldü.
"2020/217" Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir
"2020/218" MUHSGK’nın Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar Ve Cevapları
"2020/216" Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İ
"2020/215" 07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirile
"2020/214" Katma Değer Vergisi İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe
"2020/213" İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı İle İlgili Alınacak
"2020/212" Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Ya
"2020/211" Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stop
"2020/210" Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
"2020/209" Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 No.lu Belge İle Bildiril
"2020/208" Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı
"2020/207" 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
"2020/206" Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
"2020/205" Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” ödeme şekli 28.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 201
"2020/204" Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 İle 30 Haziran 2021 Tarihleri Ar
"2020/203" Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranları Değiştirildi
"2020/202" 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu
"2020/201" 2846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı.
"2020/200" Giresun İlinde SGK Bildirimleri İle Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Uzatıldı
"2020/195"KDV Oranları ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin GİB Açıklamaları
"2020/199" 52, 53, 54 Ve 55 No.lu Belge Türlerinde Değişiklik Yapıldı
"2020/198" MUH-SGK Uygulamasında Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak?
"2020/197"26/08/2020 Tarihine Kadar Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUH-SG
"2020/196" MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?
"2020/194" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkın
"2020/193" MUH - SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar.
"2020/192" Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihid
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 241