2020 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2020/212" Eğitim Hizmetlerinde KDV Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Ya
"2020/211" Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stop
"2020/210" Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
"2020/209" Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A’lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 No.lu Belge İle Bildiril
"2020/208" Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı
"2020/207" 2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi
"2020/206" Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
"2020/205" Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” ödeme şekli 28.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 201
"2020/204" Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 İle 30 Haziran 2021 Tarihleri Ar
"2020/203" Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranları Değiştirildi
"2020/202" 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu
"2020/201" 2846 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapıldı.
"2020/200" Giresun İlinde SGK Bildirimleri İle Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Uzatıldı
"2020/195"KDV Oranları ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin GİB Açıklamaları
"2020/199" 52, 53, 54 Ve 55 No.lu Belge Türlerinde Değişiklik Yapıldı
"2020/198" MUH-SGK Uygulamasında Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi Nasıl Yapılacak?
"2020/197"26/08/2020 Tarihine Kadar Kolay İşverenliğe Geçen Ev Hizmetleri İşyeri İşverenleri MUH-SG
"2020/196" MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?
"2020/194" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkın
"2020/193" MUH - SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar.
"2020/192" Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihid
"2020/191" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
"2020/190" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu
"2020/189" Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Uygulanmayacak
"2020/188" İzaha Davet Uygulamasının Usul Ve Esasları Yeniden Belirlendi
"2020/187" 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’
"2020/186" Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı
"2020/185" İstihdama İlişkin Yeni Destek Ve Teşvikler İçeren 7252 Sayılı Kanun 28.07.2028 Tarihli Re
"2020/184" Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 23/07/2020 tarihinde, geri kazanım katılım payına ilişk
"2020/183" SGK Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı
"2020/182" Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Baş
"2020/181" 2020/2. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
"2020/180" 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde
"2020/174" SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
"2020/179" Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değ
"2020/178" 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı
"2020/177" 01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden
"2020/176" 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı
"2020/175" GEKAP (Poşet) Beyannamesi Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Duyurusu
"2020/173" 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar
"2020/172" Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı
"2020/171" Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında K
"2020/170" SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı
"2020/169" Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı
"2020/168" e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet Uygulamalarında Yeni Dönem
"2020/167" Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kısa çalışma ödeneği süresi ve ücretsiz izin süresi bi
"2020/166" Yabancı Para Cinsinden 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Borcu Olan Firmaların TCMB’ye Haft
"2020/165" Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir?
"2020/164" Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor
"2020/163" Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 212