2018 Yılı Sirküleri
2018 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2018/173" Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar (ÖZET TABLO
"2018/172" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
"2018/171" 2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüz
"2018/170" Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili
"2018/169" Borsa İstanbulda işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 28 Eylül 2018
"2018/168" 2018/III. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Döviz Kurları
"2018/167" 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımına ilişkin ilk taksit ödeme
"2018/166" 27/8/2018 Tarihine Kadar Yapılandırmaya Başvurmalarına Rağmen, 7/9/2018 Tarihine Kadar Ö
"2018/165" Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Sona Eriyor.
"2018/164" Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi
"2018/162" Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhas
"2018/163" 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Getirildi
"2018/161" Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri sözleşmelerde bedelin Türk
"2018/160" Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere30 Eylül 2018 Tarih
"2018/159" Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gelir İda
"2018/158" Kamuya Aktarılan Taşeron İşçiler İçin İşsizlik Sigortası Primi Ödenecek
"2018/157" Yapılandırma Anlaşmalarında Aksatılan Taksit Tutarlarına Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık
"2018/156" SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde U
"2018/155" Tecil Faizioranıyıllık%22’ye çıkarıldı
"2018/154" 7143 Sayılı Kanun’a Göre KDV Artırımında Bulunmuş Olan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsam
"2018/153" 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren
"2018/152" Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı.
"2018/151" Altı Ay Süre İle İhracat Bedellerinin180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme Ve %80’nin
"2018/150" Yurtdışı İştirak, İşyeri Ve Daimi Temsilci Kazançları İstisnası Uygulamasında Süre Uzatı
"2018/149" Mevduat Hesaplarına Uygulanan Gelir Vergisi Kesinti Oranlarında Değişiklik Yapıldı
"2018/148" Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin K
"2018/147" Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresinin Uzatılması
"2018/146" Yurtdışı Varlık Barışında Bildirimde Bulunan İle Varlığı Transfer Eden Kişiler Farklı Ol
"2018/145" Bazı Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergile
"2018/144" Büyük Ve Küçükbaş Hayvanların Kamu Menfaatine Yararlı Dernekler Ve Vergi Muafiyeti Tanın
"2018/141" 18-29 Yaş Aralığı Gençler 01/06/2018 Tarihinden İtibaren İşyeri Açması Halinde Ödeyecekl
"2018/140" Sosyal Güvenlik Kurumu4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhya İle İlgili
"2018/143" 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri uzatı
"2018/142" 7143 Sayılı Kanun Çerçevesinde KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapılması Halinde Yeniden Gel
"2018/139" Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlandı.
"2018/138" 2018 Yılında 250.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı Hak.
"2018/137" 304 seri nolu GVK Genel Tebliğinde; İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. ve geçici 2
"2018/136" Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerin
"2018/135" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri N
"2018/130" 7143 sayılı Kanun’daki “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açı
"2018/129" 2018/II. Dönem (30.06.2018) Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar.
"2018/128" Bazı Tütün Ürünlerine Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Nispi Oranlar İndirilirken
"2018/134" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Haziran 201
"2018/133" 7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni nesil istihdam teşviki ile ilgili esasları içeren S
"2018/132" 01.07.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanması Gereken Gelir vergisinden istisna y
"2018/131" Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2018-3
"2018/127" Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul Ve Esasları Açıklandı
"2018/126" Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarında Değiş
"2018/125" 1. Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
"2018/124" 1. Çalışan Sayısı 10-49 Arasında Olan Bir İşverene Bağlı Olarak Özel Sektörde Çalışanlar
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 174