2018 Yılı Sirküleri
2018 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2018/076" Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’
"2018/075" İşçileri Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşverenlere Ödenecek Ücret Farkı Ödemesinin S
"2018/074" Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
"2018/073" 7104 sayı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu ve KHK’larda Yapılan Değişiklikler
"2018/072" ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başl
"2018/071" 2018/Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2018/070" 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzd
"2018/069" İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarı Ayrı Gösterilebilecektir.
"2018/068" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Mart 2018 ta
"2018/067" Konkordato Müessesesine İlişkin Açıklamalar
"2018/066" Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtas
"2018/065" 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Y
"2018/064" ÖTV Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların ÖTV tutar ve or
"2018/063" Serbest meslek erbaplarının “Defter Beyan Sistemi”ne yapacakları Şubat ayı kayıtlarının s
"2018/062" 7103 Sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİ
"2018/061" 15 Mart 2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de Yenilenen Cazibe Merkezleri Programı
"2018/060" 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 20
"2018/057" Rehinli Alacaklarda Eşya Ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değ
"2018/059" Valilikler, Belediyeler Ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri
"2018/058" Şirket Kuruluşunda İşyeri Bildirgesi Vermeksizin İşyerinin Otomatik SGK Tescili Yapılacak
"2018/056" Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı
"2018/055" İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına Başlandı
"2018/054" Yeni Kanun Tasarısıyla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.
"2018/053" Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Bildirim Ve Bağımsız Denetimine İlişkin Yönetmelik Yayı
"2018/052" Zor durumda olan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili
"2018/051" 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak defter-beyan sistemine yapılması gereken kayıtlara iliş
"2018/050" İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutar
"2018/049" Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.
"2018/048" 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle; 15 Milyon ABD doları ve üz
"2018/047" (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin iade Uygulamasında Değişiklikler Yapı
"2018/046" (I) ve (II) Sayılı Listelerdeki İlave Altı Puanlık Teşvik Süresi 31.12.2018 Tarihi Sonuna
"2018/045" 2017/IV. Dönem Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonu
"2018/044" Meslek Mensubunun SGK’ya Karşı İşverenle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olabilmesi İçin Ka
"2018/043" PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti Yapılabilir
"2018/042" Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
"2018/041" 2018/11333 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Ve
"2018/040" SGK İlişiksiz Belgelerinde Islak İmzalı Belge Yanında Barkodlu Belge De Kullanılabilecek
"2018/039" Nakit sermaye artırımında faiz indirim uygulamasında 2017 yılına ilişkin olarak dikkate a
"2018/035" Kilis, Şırnak ve Hakkari İllerinin Tamamı, Siirt İlinin Eruh İlçesi, Mardin İlinin Nusayb
"2018/034" Hatay İlinin Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerindeki İşveren
"2018/038" 3 No’ lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulaması Başlıyor
"2018/037" Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlin
"2018/036" Şubat Ayı İçinde işyerinin Veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesap
"2018/033" Döviz Geliri Olmayan Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin 2
"2018/032" Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 sayı
"2018/031" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı
"2018/030" 28-29-30-31 Gün Çeken Aylarda Prime Esas Kazançlar Nasıl Hesaplanır.
"2018/029" Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2017 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kul
"2018/028" Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 29 Ocak 2018 Tarihinden Geçerli O
"2018/025" 10 Türk Lirasına Kadar Olan Vergi Borçlarının Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 76