Müşterim Site Giriş


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
2018 Yılı Sirküleri
2018 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
13-07-2018 "2018/139" Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlandı.
13-07-2018 "2018/138" 2018 Yılında 250.000 TL Ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İlanı Hak.
07-07-2018 "2018/137" 304 seri nolu GVK Genel Tebliğinde; İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. ve geçici 2
07-07-2018 "2018/136" Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerin
07-07-2018 "2018/135" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri N
05-07-2018 "2018/134" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 29 Haziran 201
05-07-2018 "2018/133" 7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni nesil istihdam teşviki ile ilgili esasları içeren S
05-07-2018 "2018/132" 01.07.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında Uygulanması Gereken Gelir vergisinden istisna y
05-07-2018 "2018/131" Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları (01.07.2018-3
05-07-2018 "2018/130" 7143 sayılı Kanun’daki “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açı
05-07-2018 "2018/129" 2018/II. Dönem (30.06.2018) Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar.
05-07-2018 "2018/128" Bazı Tütün Ürünlerine Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Nispi Oranlar İndirilirken
02-07-2018 "2018/127" Bir Benden Bir Senden Teşvikinin Usul Ve Esasları Açıklandı
02-07-2018 "2018/126" Alacak ve Borç Senetleri Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarında Değiş
02-07-2018 "2018/125" 1. Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.
28-06-2018 "2018/124" 1. Çalışan Sayısı 10-49 Arasında Olan Bir İşverene Bağlı Olarak Özel Sektörde Çalışanlar
28-06-2018 "2018/123" SMMM Ve YMM’lerin Yılda En Az 30 Saat ve Her Üç Yılda En Az 120 Saat Sürekli Mesleki Geli
28-06-2018 "2018/122" Ticaret Ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksidinin Haziran Ayı Sonun
25-06-2018 "2018/121" Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan Ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine
25-06-2018 "2018/120" Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Amatör Spor Dallarında Kullan
25-06-2018 "2018/119" 7103 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel T
25-06-2018 "2018/118" Gelir İdaresi Başkanlığı; Mahsuben İade Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Pr
25-06-2018 "2018/117" Gelir İdaresi Başkanlığı; Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru
25-06-2018 "2018/116" 2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
25-06-2018 "2018/115" Sosyal Güvenlik Kurumu 7103 sayılı Kanun İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemelere
25-06-2018 "2018/114" 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek
25-06-2018 "2018/113" Mali Tatil 3-20 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır
25-06-2018 "2018/112" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikle
25-06-2018 "2018/111" 680 sayılı KHK ile 7101 ve 7103 sayılı Kanunlar ile yapılan düzenlemelere ilişkin TAHSİLA
21-06-2018 "2018/110" Muhtasar, katma değer vergisi ve damga vergisi beyan süreleri uzatıldı.
12-06-2018 "2018/109" Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi
12-06-2018 "2018/108" Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 2
12-06-2018 "2018/107" SGK’ya Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirenlere Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Get
07-06-2018 "2018/106" 18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
07-06-2018 "2018/105" “İmar Affı” Olarak Adlandırılan Ve Ruhsatsız Ya Da Ruhsatına Aykırı Yapılmış Binalara Yap
07-06-2018 "2018/104" SGK’ya Verilen İşyeri Bildirgesi 0 1.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak Verilm
30-05-2018 "2018/103" Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Gene
30-05-2018 "2018/102" Bölgesel Yönetim Merkezlerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetinin Kaldırılması
30-05-2018 "2018/101" İmha Edilmesi Gereken Malların Değerleme Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi
30-05-2018 "2018/100" Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Tüm Türkiye İçin 01/10/2018 Tarihine Ertel
30-05-2018 "2018/099" Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru Ve İlk İki Dönem Kayıt Tari
29-05-2018 "2018/098" Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları
28-05-2018 "2018/097" Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı
28-05-2018 "2018/096" Makina Ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ay
28-05-2018 "2018/095" Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemesi İle İlgili
28-05-2018 "2018/094" Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlen
28-05-2018 "2018/093" Tam Mükellefiyete Tabi Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mük
28-05-2018 "2018/092" Bakanlar Kuruluna Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Kaps
25-05-2018 "2018/091" Sigorta Primine Esas Kazancın %1 İni Aşmayacak ve Brüt Asgari Ücretin Üçte Birini Geçmeye
25-05-2018 "2018/090" Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 140