2017 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2017/073" e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bi
"2017/072" Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 201
"2017/071" 31 Mart 2017 tarihli borsa rayiçleri (Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile
"2017/070" Ödemesi Ekim/2017 ayına ertelenen 2016/Aralık dönemine ilişkin SGK primlerinin 2016 kurum
"2017/069" İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştir
"2017/068" Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma.1) Ek Mali
"2017/066" 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzd
"2017/067" 2017/Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2017/065" Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesin
"2017/064" Sigorta prim desteği kapsamına giren ve sisteme tanımlanan sigortalılar, e-Bildirge progr
"2017/063" Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
"2017/062" Yıllık Gelir Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Veril
"2017/061" Yeni işe alınan çalışanlar için gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulama şekli ve esasla
"2017/060" 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı işlemlere ilişkin damga vergisi, harç ve
"2017/059" 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 11 Mart 2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Ga
"2017/058" Turkuaz Kart Yönetmeliği 14 Mart 2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
"2017/057" İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Bildirimine İlişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Ya
"2017/056" Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan 6824 sayılı Torba Kanun Yayımlandı.
"2017/055" Gelir İdaresi Başkanlığının yıllık gelir vergisi beyan dönemi hakkında basın duyurusu.
"2017/054" Ödeme Son Günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07
"2017/053" 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluştu
"2017/052" Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından
"2017/051" 6772 Sayılı Kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kan
"2017/050" Türkiye Bankalar Birliği “Emeklilere Promosyon Ödemeleri Hakkında” Duyuru Yayımladı.
"2017/049" 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devl
"2017/048" Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KD
"2017/045" 2017 Yılı için sağlanacak destek tutarı 22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi gazetede
"2017/047" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu.
"2017/046" Muhtasar Beyannamesi ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesi’nin Birleştirilmesi ve Usul ve Esas
"2017/044" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu T
"2017/043" 2016/IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyann
"2017/042" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri N
"2017/041" 478 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nun 153/A Maddesi
"2017/040" Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanu
"2017/039" 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01/02/20
"2017/039" 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01/02/20
"2017/038" KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (10 seri no.lu) Tebliğ yayımlan
"2017/037" Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2016 tarihli değerlemelerde dikkate alınac
"2017/035" 03.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yat
"2017/034" Sigorta Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin 2.nci SGK Duyurusu Hak.
"2017/036" 03.02.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
"2017/033" 2017/12: 6770 sayılı Kanun’un borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit sürelerini uza
"2017/032" SSK Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.
"2017/031" SGK Prim Erteleme Duyurusu
"2017/030" Finansal Kurumlar Tarafından Yıllık Olarak Ödenmesi Gereken Finansal Faaliyet Harçlarının
"2017/029" 27.01.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 6770 sayılı Kanunun SGK Prim Ertelemesine İl
"2017/028" 27.01.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand
"2017/025" Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı
"2017/027" Aralık/2016 Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi 25 Ocak 2017 tarih sa
"2017/026" Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 101 - 150 Toplam: 174