Müşterim Site Giriş


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
2017 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
28-12-2017 "2017/172" Adalet Bakanlığı’nın Silah Ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi Kapsamında Mal Alı
28-12-2017 "2017/171" Malul Ve Engellilere Motor Silindir Hacmine Bakılmaksızın, Hesaplanması Gereken Özel Tüke
26-12-2017 "2017/170" 2018 Yılında Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Bir Önceki Yıl Değerlerinin En Fazla
26-12-2017 "2017/169" Vergilerini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Vergi İndirimi
26-12-2017 "2017/168" 7061 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapıla
26-12-2017 "2017/167" 7061 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişikliklere Paralel Olarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
22-12-2017 "2017/166" Eski Nesil Yazar Kasalar Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanılabilecektir
22-12-2017 "2017/165" Organize Perakende Sektöründe Kullanılan Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Mali Hafızal
21-12-2017 "2017/164" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de değişiklikler yapıldı.
21-12-2017 "2017/163" 2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişki
20-12-2017 "2017/162" İnşaat Ruhsatlarının SGK’ya Verilme Tarihi, İnşaat Ruhsatının İlgilisine Teslim Veya Tebl
20-12-2017 "2017/161" Borcu Yoktur Yazılarında, Yazının Verildiği Tarihten Önceki Bir Tarihli Borç Sorgusunun D
20-12-2017 "2017/160" Sporculara Yapılan Ücret Ve Ücret Sayılan Ödemelerdeki Gelir Vergisi Tevkifatının Süresi
20-12-2017 "2017/159" 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makb
20-12-2017 "2017/158" Basit Usule Tabi Olanlar İle Serbest Meslek Kazancı Elde Edenlerin 1 Ocak 2018, İşletme
20-12-2017 "2017/157" Vergi Usul Kanunu’nun Bilinen Adresleri Ve Tebligat Yöntemleri Konularında Değışiklikler
15-12-2017 "2017/156" 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişki
14-12-2017 "2017/155" Kira Gelirlerinde Uygulanan %25 Götürü Gider Oranının %15'e Düşürülmesine İlişkin 300 Ser
14-12-2017 "2017/154" 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeli
13-12-2017 "2017/153" Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki mükellefler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
11-12-2017 "2017/152" Transfer Fiyatı Ya Da Yönteminin Maliye Bakanlığı İle Sözleşme Yapılarak Belirlenmesi
08-12-2017 "2017/151" 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede Yayımland
07-12-2017 "2017/150" Net Ücreti 1.404,06 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanmasına İlişkin 299 Seri No.l
06-12-2017 "2017/149" Vergi Mevzuatında değişiklik içeren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanu
04-12-2017 "2017/148" 01.12.2017 tarihli Resmi Gazetede “Gayrimenkul Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Kazan
04-12-2017 "2017/147" 2018 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
24-11-2017 "2017/146" KDV Beyanname Verilme Süresi Uzatıldı
17-11-2017 "2017/145" Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı veya ÖKC Kullanma M
13-11-2017 "2017/144" 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak belirlenmiştir.
06-11-2017 "2017/143" İş Davalarında "Arabulucuya Başvuru Şartı" Getiren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Yayı
06-11-2017 "2017/142" Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Duyurusu
06-11-2017 "2017/141" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Eylül 2017 t
31-10-2017 "2017/140" Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubuyla Ödenebileceğine ilişkin SGK Duyurusu Hak.
27-10-2017 "2017/139" 2017/Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
24-10-2017 "2017/138" 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzd
24-10-2017 "2017/137" 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlar
24-10-2017 "2017/136" KDV beyannamesinde yapılan değişiklik hakkında duyuru.
04-10-2017 "2017/135" Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapıldığına ilişkin 03.10.2017 tarihli duyuru yayı
03-10-2017 "2017/134" Vergi Dilimi Nedeni İle Asgari Ücretin Azalmasına İlişkin Açıklama
03-10-2017 "2017/133" SGK Ertelenen Prim Ödemeleri Hakkında Duyuru Yayımladı.
03-10-2017 "2017/132" Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu
03-10-2017 "2017/131" Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının İnternetten Kredi Kartı ile Ödenm
03-10-2017 "2017/130" Sahte İnternet Siteleri ve E-Postalara Dikkat
03-10-2017 "2017/129" Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Seri No.lu VUK Tebliğ Yayımlandı.
03-10-2017 "2017/128" Ertelenen SGK Primlerinin ilk taksit ödemesinin son günü 31 Ekim 2017 tarihine kadar öden
29-09-2017 "2017/127" 4 seri numaralı “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği” yayımlandı.
28-09-2017 "2017/126" Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın, Bugün TBMM’ye Sevk Edilen Bazı Vergi Kanunları İle Kan
27-09-2017 "2017/125" Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhra
27-09-2017 "2017/124" Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik -Mimarlık ve Etüt-Proje Hizme
21-09-2017 "2017/123" Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesi Gelir İdar
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 174