2016 yılı sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2016/159" 23 Aralık 2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Ve
"2016/158" Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik BES uygulamasına geçiş hakkında 21 Aralık 2016 ta
"2016/157" 6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELL
"2016/156" e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihrac
"2016/155" KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edi
"2016/153" 2017 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
"2016/152" 01.01.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olm
"2016/154" 2015 yılındaki indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade taleplerinin en geç Kasım KDV
"2016/151" 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesine İlişkin
"2016/150" Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin 2016/26
"2016/149" 2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamuller
"2016/148" 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı
"2016/147" Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranla
"2016/146" SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgeler
"2016/145" 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak
"2016/144" Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini
"2016/143" 6736 sayılı Yapılandırma Kanununun sunduğu imkanlardan faydalanmak ve yapılandırmanızın b
"2016/142" Yeniden Yapılandırma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
"2016/141" Bazı İllerde Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 07 Kasım 2016 günü sonu
"2016/140" İstanbul Dışındaki Bazı İllerde Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 07 Kasım
"2016/139" Gelir Vergisi Tarifesi Nedeniyle Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uyg
"2016/138" 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde
"2016/137" 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Kanun kapsamında borçların yapıla
"2016/136" 2016/Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2016/135" Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında ÖTV istisnası ile Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Ö
"2016/134" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Eylül 2016 t
"2016/131" Elektrik Motoru Da Olan Hibrit Araçlar için ÖTV Oranları İndirildi.
"2016/130" Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Bazı Maddelerini
"2016/129" Harçlar Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
"2016/128" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı.
"2016/127" AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğler Hakkında Açıklamalar.
"2016/126" Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Getirilen Emlak Vergisi Muafiyetleri ile Harç İstisnala
"2016/125" 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yapılan değişikliklere ilişkin yapıl
"2016/124" FETÖ/PDY’e aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için kapatılan kuruluşlardan ala
"2016/133" Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasındaki Yeniliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
"2016/132" Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı.
"2016/123" Konutta KDV İadesi Hakkında Basın Duyurusu Hak.
"2016/122" ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan 2016/9153 Sayılı BKK Yayımlandı.
"2016/121" Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarınd
"2016/120" İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Hakkında SGK Duyurusu
"2016/119" 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %18 oranında KDV’ye tabi KONUT teslimlerinde
"2016/118" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile SGK uygulamaların
"2016/117" 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Varlık Barışına
"2016/116" 6736 Sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’la; Belediyelere,
"2016/115" 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un İşletme Kayıtlar
"2016/114" 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Matrah ve Vergi
"2016/113" 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Kesinleşmiş, Kes
"2016/112" Ar-Ge, Tasarım Personeli, Ar-Ge Tasarım Faaliyetleri, ile Ar-Ge Yenilik ve Tasarım Harcam
"2016/111" KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Duyuru
"2016/110" 6728 Sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılm
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 159