2015 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2015/115" 2016 Yılı Kutlama Mesajı
"2015/114" Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Ertele
"2015/113" Rusya’dan Geri Dönen Eşyalara İlişkin İşlemlerin Geri Gelen Eşya Kapsamında ve Öncelikle
"2015/111" 2014 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım/20
"2015/112" 2016 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında
"2015/110" 6552 Sayılı Kanuna Göre Borçlarını 6 Eşit Taksitte Yapılandıran ve Ödenmemiş Taksitleri B
"2015/109" Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda 289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli
"2015/108" Orta Vadeli Program (2016-2018) ve Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018) Resmi Gazetede yayım
"2015/107" Vergi incelemelerinde uyulması gereken usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı.
"2015/106" Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişikli
"2015/105" 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak
"2015/104" Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebli
"2015/103" SGK Basın Duyurusu Prim Tahsilat İşlemlerinin Uzatılması Hk
"2015/100" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2015 tarihli borsa rayiçleri h
"2015/102" 2015/Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2015/101" Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Y
"2015/098" 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Veril
"2015/097" elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin u
"2015/096" 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 3.828,
"2015/095" Gelir İdaresi Başkanlığınca, Katma Değer Vergisi iadelerine ilişkin olarak rehber yayımla
"2015/094" 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Genel T
"2015/093" e-Fatura Uygulamasında 1 Eylül 2015 itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan UBL-TR 1.2 ge
"2015/092" Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 20.08.2015 tarihli Resmi Ga
"2015/091" Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK 456 Seri No.lu Tebliği Yayımlandı.
"2015/090" Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 08.08.2015 tarih ve 29439
"2015/089" Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının İnternetten Kredi Kartı ile Ödenm
"2015/088" Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Mali Tatil Hakkında Duyurusu.
"2015/087" 2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde
"2015/086" 2015 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.
"2015/085" Banka, sigorta şirketi ve aracı kurumların 213 sayılı V.U.K’ndan doğan bildirim yükümlülü
"2015/084" Almanya Mukimi Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetleri Sonucu Ödedikleri Vergilerin İadesin
"2015/083" Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
"2015/082" Vergi Daireleri 16 Temmuz 2015 Perşembe Günü Yarım Gün Açık Bulundurulacaktır.)
"2015/081" Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları (01.07.2015-31.12.2015
"2015/080" Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları yeniden belir
"2015/078" SGK Duyurusu (Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımı Hk.)
"2015/077" Nakit sermaye artışı yapan sermaye şirketlerinde faiz indirim oranını farklılaştıran Baka
"2015/079" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Haziran 2015 tarihli borsa rayiçleri
"2015/076" 01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sigorta Primine Esas Tavan ve Taba
"2015/075" 2015 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır.
"2015/074" Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Hakkında
"2015/073" Vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin 455 sıra no’
"2015/072" Brüt satışları 10 Milyon TL’nin üzerinde olan mükelleflere E-Defter ve E-Fatura kullanma
"2015/071" 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Yoklamayla İlgili Düzenleme
"2015/070" 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması G
"2015/069" Yolcuların Beraberlerinde En Çok 25.000 Türk Parasını Yurt Dışına Çıkarmaları Hak.
"2015/068" 213 Sayılı VUK’nun Değişik Tebliğlerinde Değişiklik Yapan 450, 451 ve 452 sıra no.lu Ver
"2015/067" Yevmiye defterinin kapanış tasdiklerinin 30 Haziran 2014 tarihine kadar yaptırılması unut
"2015/066" 6645 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesi ile Bağ-Kur Sigortalılarına Sigorta
"2015/065" 2015 Yılına İlişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisin
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 114