2014 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2014/086" 2014/İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2014/085" 01.07.2014 – 31.12.2014 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK P
"2014/084" 01.07.2014 – 31.12.2014 Tarihleri Arasında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Hak.
"2014/083" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Haziran 2014
"2014/082" Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu 436 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile 01 Ocak 2015 Tari
"2014/081" 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi ge
"2014/080" İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen vergileri iade yerine indirim yoluyla gi
"2014/079" Proje Bazlı KDV İstisna Talep Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlandı.
"2014/078" Yevmiye defterinin kapanış tasdiklerinin 30 Haziran 2014 tarihine kadar yaptırılması unut
"2014/077" Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı 30 Olarak Belirlendi.
"2014/076" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1 Mayıs 2014 Tarihinden Sonraki İşlemlere Uygu
"2014/075" Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kara
"2014/074" Mükellef Bilgileri Bildirim Formlarının 02 Haziran 2014 Günü Saat 24.00’e Kadar Onaylanma
"2014/073" 2014 yılına ilişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisin
"2014/072"Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayı
"2014/071" İade hakkı doğuran işlemlerde mahsuben ve nakden iadelere ilişkin limitler hak.
"2014/070" KDV Uygulama Genel Tebliğine İlişkin Açıklamalar Hak.
"2014/069" Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.
"2014/068" KDV uygulama genel tebliğinin özel esaslara tabi tutulacak mükellefler ile ilgili düzenle
"2014/067" İndirimli teminat uygulaması ilişkin açıklamalar.
"2014/066" Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının Mayıs ayı sonuna kadar veya yıllık
"2014/065" 2014 Takvim Yılına ait Vergi Levhaları 02.06.2014 günü sonuna kadar İnternet Vergi Daires
"2014/064" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.
"2014/063" 2013 takvim yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 S
"2014/062" Kurumlar vergisi beyan süresi 29 Nisan'a uzatıldı!
"2014/061" 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükellefl
"2014/060" 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde
"2014/059" Bazı Malların Teslimi ÖTV Tevkifatı Kapsamına Alındı.
"2014/058" ÖTV İade Taleplerine ve Bazı Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebine İlişk
"2014/057" Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
"2014/056" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 31 Mart 2014 tarihli borsa rayiçleri ha
"2014/055" 2014/Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2014/054" Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Fişleri ve Finansman Şirketlerine Dekont Düzenleme
"2014/053" e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
"2014/052" Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.
"2014/051" E-Faturada Zorunluluk 01.04.2014 Tarihinde Başlıyor
"2014/050" Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati
"2014/049" ÖTV Uygulamalarına İlişkin 4 Adet Genel Tebliğ Yayımlandı.
"2014/046" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı
"2014/045" 6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Vergi Düzenle
"2014/044"6525 Sayılı Kanun ile OSB İçinde Yer Alan Taşınmazlar, Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu
"2014/043" 6525 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kan
"2014/042" Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Ol
"2014/048" Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulaması.
"2014/047" Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı.
"2014/041" 2013 Hesap Dönemi Finansal Tablolar Ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
"2014/040" 01 Şubat 2014 Tarihinde Yürürlüğe Giren Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan Kâr
"2014/039" Mükelleflere İş Yapacağı Kişi Ya Da Şirketlerin Resen Kapatılan Mükellefler Listesinde Ol
"2014/038" Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı
"2014/035" 6518 Sayılı Kanun ile Yapılması Öngörülen Vergi Düzenlemeleri Hak.
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 51 - 100 Toplam: 136