2014 Yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2014/136" Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranları Hak.
"2014/135" Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Teb
"2014/134" Gelir İdaresi Başkanlığının E-Defter Uygulaması Hakkında Duyurusu
"2014/131" e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru
"2014/133" 2015 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında
"2014/132" Kıymetli Taşlarda KDV Uygulaması
"2014/130" Şirket Ortaklarının SGK İşe Giriş ve Çıkış Bildirimi Affını Kaçırmayın!
"2014/129" 6552 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.
"2014/128" Elektronik defter uygulamasına www.edefter.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapı
"2014/127" Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.yi Üreten Dağıtıcılar İçin Rapor Düzenlemeye Yetkil
"2014/126" Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge ile açık
"2014/125" Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
"2014/124" Sigorta Primi Teşviklerinden Yersiz Yararlanan İşverenlere İlişkin SGK Duyurusu Yayınland
"2014/123" 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.
"2014/122" LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim
"2014/121" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
"2014/120" Aerosol üretiminde kullanılan LPG’ye ilişkin özel tüketim vergileri önce ödenip sonra iad
"2014/119" GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan Önceki Tarihli Faturalar Silinecektir.
"2014/118" 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde
"2014/117" Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da
"2014/116" Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebli
"2014/115" 2014/Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
"2014/114" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Eylül 2014 t
"2014/110" Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişki
"2014/113" 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin
"2014/112" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği 27.09.
"2014/111" Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge 25.09.2014 tarih
"2014/109" Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) İçin Son Bildirim Süresi 30.Eylül 2014
"2014/108" Kep Edinme Zorunlulukları Ve Elektronik Tebligat Konusunda Yapılan Son Düzenlemelerle Get
"2014/107" 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hak..
"2014/106" 6552 Sayılı Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Doğal Afetlere İlişkin Ba
"2014/105" 6552 sayılı Kanununla SGK prim borçları ve cezaları yeniden yapılandırılmaktadır.
"2014/104" 6552 Sayılı Kanunun İle Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler
"2014/103" 6552 Sayılı Kanunun İle 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
"2014/102" 6552 Sayılı Kanunun İle KDV Kanununda Yapılan Düzenlemeler
"2014/101" Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Maddeleri de İçeren Torba (655
"2014/099" KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan D
"2014/100" Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu G
"2014/098" İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
"2014/097" ÖTV, BSMV, ÖİV ve Şans Oyunları Vergisinin Beyan ve Ödeme Sürelenin Mali Tatil Kapsamına
"2014/096" İşten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılar için genel sağlık sigortası bilgilendirm
"2014/095" Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği
"2014/094" E.Defter Uygulamasına giren mükellefler için süre yaklaşıyor.
"2014/093" İsviçre’den faiz ve temettü geliri elde edenlere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı duyurus
"2014/092" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
"2014/091" Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı.
"2014/090" Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı.
"2014/089" Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı.
"2014/088" Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 T
"2014/087" 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 136