2013 yılı Sirküleri
2013 yılı Sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2013/166" Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
"2013/165" Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik Belgesine İlişk
"2013/164" 213 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 11,75 ol
"2013/163" Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı
"2013/162" Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye gr
"2013/161" e–Fatura Forum Sitesi Açılmıştır.
"2013/160" Haciz veya İhtiyati Haciz İşlemlerine İlişkin 2013/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi Yay
"2013/159" 2012 takvim yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade talebinin En Geç Kasım KDV B
"2013/158" Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Yer Alm
"2013/157" Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
"2013/156" 2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu'nda Uygulanacak İdari Para Cezaları Açıklandı
"2013/155" 2013/5595 Sayılı BKK ile ÖTV Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır.
"2013/153" Bazı KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik Hak.
"2013/154" Elektronik defter uygulamasına geçiş sürecine ilişkin açıklamaların yer aldığı 67 no.lu V
"2013/152" Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulamasına ilişkin 92 seri
"2013/151" 1 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hak.
"2013/150" 14 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
"2013/149" 2014 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hak..
"2013/148" Gelir İdaresi Başkanlığı’ e-Fatura Portal Kullanıcılarına Gönderdiği Mailde e-Fatura Kull
"2013/147" 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.
"2013/146" 2013 yılına ilişkin emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ile çevre temizlik vergisin
"2013/145" Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenecektir.
"2013/144" Resmi defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri Noterlerden yaptırılırken Ticaret Odasında
"2013/143" E-Fatura Uygulamasında Entegrasyon Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır
"2013/142" E-Fatura’da Başvuru Sonrasındaki Süreç Nasıl İşleyecek Konulu Makale
"2013/141" Yurt Dışında Bulunan Bazı Varlıkların Beyan Ve Bildirimine İlişkin Süre 31 Ekim 2013 Tari
"2013/140" 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013
"2013/139" 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde
"2013/138" İade Başvuru Taleplerine İlişkin 429 seri No’lu VUK Genel Tebliğinde Açıklamalar Yapılmı
"2013/137" 2013/Üçüncü Üç Aylık (30.09.2013) Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değ
"2013/136" Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla değerle
"2013/135" Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
"2013/134" E-fatura Uygulamasını Kullanmaya Başlama Zamanına İlişkin Başvuru Kılavuzuna Yeni Bölüm E
"2013/133" Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir.
"2013/130" e-fatura uygulaması kapsamında olan mükellefler için başvuru süresi 2 Eylül 2013 tarihind
"2013/132" SSK Eksik Gün Bildirimlerinde Değişiklik Yapıldı
"2013/131" Sigorta Prim Oranında Yapılan Değişiklik 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacakt
"2013/129" Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Fatura Başvurularının Hızlıca Yapmasını Sağlayacak "Elektro
"2013/128" 6495 sayılı Kanun ile finansal kiralama kapsamında yapılacak satıp geri kiralama işlemler
"2013/127" Nisan- Mayıs- Haziran 2013 Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Veri
"2013/126" Yurt Dışında Bulunan Bazı Varlıkların Beyan Ve Bildirimine İlişkin Süre 31 Ekim 2013 Tari
"2013/125" Yurtdışında bulunan nakit ve nakit benzeri varlıkların Türkiye’ye transferine (Varlık Bar
"2013/124" 31.07.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "F
"2013/123" Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Bildirim Zorunluluğu Getirildi.
"2013/122" Önemli; KOSGEB’in Desteklediği Programlar hakkında hatırlatma
"2013/121" 2013/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayaca
"2013/120" Sigorta Primi Teşviki Hakkında Karar Yürürlükte.
"2013/119" 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde
"2013/118" Gelir İdaresi Başkanlığının, e-fatura uygulamasında özel entegrasyon izni hakkında duyuru
"2013/117" Sigara ve Alkollü içkilerde ÜFE’ye bağlı ÖTV artışı hak.
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 166