Müşterim Site Giriş


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
2012 yılı Sirküleri
2012 yılı sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih SAYI - KONU
24-12-2012 "2012/163" İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ilişkin hatırlatma
20-12-2012 "2012/162" Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
20-12-2012 "2012/161" Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 13,75 olarak
20-12-2012 "2012/160" 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamala
14-12-2012 "2012/159" 2013 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdiki Hakkında Hatırlatma
14-12-2012 "2012/158" 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.
14-12-2012 "2012/157" 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hak.
14-12-2012 "2012/156" 2013 Yılı Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacağı Hak.
05-12-2012 "2012/155" 2011 takvim yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade talebinin En Geç Kasım KDV B
22-11-2012 "2012/154" 2013 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdiki Hak. Açıklama
22-11-2012 "2012/153" Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Duyuru Yayınladı
22-11-2012 "2012/152" Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine İlişkin
16-11-2012 "2012/151" 2012 yılına ilişkin emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile veraset ve intikal vergisin
16-11-2012 "2012/150" Kasım/2012 Dönemine İlişkin Düzenlenecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının
12-11-2012 "2012/149" 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.
02-11-2012 "2012/148" Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Ma
31-10-2012 "2012/147" Önemli; 6111 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Yapılandırılan İşveren Primleri Tahsilatların
23-10-2012 "2012/146" Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
22-10-2012 "2012/145" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı H
22-10-2012 "2012/144" 2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,05 (yüzde
22-10-2012 "2012/143" 31.10.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Eylül dönemine ilişkin Ba ve Bs bildiri
22-10-2012 "2012/142" Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kad
16-10-2012 "2012/141" Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hakkında Sirküler Yayımlandı
15-10-2012 "2012/140" ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda uygulanan ÖTV ile ilgili Özel Tüketim Vergis
10-10-2012 "2012/139" ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda uygulanan ÖTV ile ilgili Bakanlar Kurulu kar
04-10-2012 "2012/138" 2012/III. Dokuz Aylık Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
03-10-2012 "2012/137" 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla İMKBde işlem gören tahvil ve bonoların değerlemesinde es
26-09-2012 "2012/136" 68 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
25-09-2012 "2012/135" Gayrimenkul alım satımında ödenen tapu harçları artırıldı.
25-09-2012 "2012/134" ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerin asga
13-09-2012 "2012/133" 2012/107 Sayılı İşveren Uygulama Tebliği Yayımlanmıştır.
13-09-2012 "2012/132" 6322 sayılı Kanunla VUK' ta Yapılan Değişiklikler, Amortisman Listesine Yeni Eklenen İkti
13-09-2012 "2012/131" 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hak.
12-09-2012 "2012/130" 13 Eylül 2012 tarihinden itibaren; Kuran-ı ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarının tesli
10-09-2012 "2012/129" Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan Yapılan Fiyat İndirimlerinin (
10-09-2012 "2012/128" Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerde uygulanacak stopaj oranları
31-08-2012 "2012/127" 2013 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri
31-08-2012 "2012/126" Prim Tahsilatlarına İlişkin Duyuru
28-08-2012 "2012/125" Yeni Türk Ticaret Kanununa ilişkin ikincil mevzuat kapsamında 3 adet Yönetmelik yayımlan
28-08-2012 "2012/124" Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Limited Şirket Müdürlüğünde Tüzel Kişi Pay Sahibi
24-08-2012 "2012/123" KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar ile bazı KDV tebliğlerinde değişiklik yapılması.
22-08-2012 "2012/122" Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler.
22-08-2012 "2012/121" 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
17-08-2012 "2012/120" Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin
17-08-2012 "2012/119" İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Vergi Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kı
13-08-2012 "2012/118" Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebl
08-08-2012 "2012/117" ATİK KDVnin, indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına dahil edilemeyeceğine iliş
08-08-2012 "2012/116" Hurda Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Bu Vergiye Ait Zam ve Cezaların Silinmesi h
03-08-2012 "2012/115" Türkiye  Almanya Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması 01 Ocak 2011 Tarihinden İtibaren Geç
31-07-2012 "2012/114" 2012/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 03 Ağustos 2012 Cuma gü
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 163