2011 yılı sirküleri
2011 Yılı sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2011/120" Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
"2011/119" İzin alan mükellefler 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren defterlerini elektronik olarak tuta
"2011/118" Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2012 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defter
"2011/117" Bulgur ile canlı büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin KDV oranı %8'den %1'e indirilmiştir.
"2011/116" 2011 Yılı Emlak Ve Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksidinin Son Ödeme Günü 30 Kasım 2011 t
"2011/115" 2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.
"2011/114" Van ve çevresinde meydana gelen depremle ilgili mücbir sebep hali ilanı ve vergisel yüküm
"2011/113" Van ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gören Afetzedelere Yapılan Bağış v
"2011/112" Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile işverenlere, ödeme vadesi 31.10.20
"2011/111" 2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı 7,33 Olarak A
"2011/110" Tütün ürünlerinde 31.12.2012 tarihine kadar uygulanacak olan ÖTV oranları yeniden belirle
"2011/109" 23.10.2011 tarihinde Van'da meydana gelen deprem nedeniyle, Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi
"2011/108" 23.10.2011 tarihinde Van'da meydana gelen deprem nedeniyle, Van İlinin tamamında vergi
"2011/107"Deri imalatında tecil - terkin uygulamasına yönelik olarak hazırlanan sirküler hak.
"2011/106" 13 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan 2011/2304 sayılı Kararname ile kabul kredili, vadeli ak
"2011/105" 13 Ekim 2011 tarihinde yayımlanan 2011/2304 sayılı Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (II),
"2011/104" 2010 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan ve 2010 Yılı İçinde Mahsuben İad
"2011/103" 30.09.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar
"2011/102" İMKB'de işlem gören tahvil ve bonoların 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla değerlemesinde es
DESTEK YMM VE RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN TTK EĞİTİM DAVETİYESİ
"2011/101" 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı
"2011/100" Türkiye ile Almanya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 19 Eylül 2011 tarihin
"2011/099" 6111 Sayılı Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvurular Hakkın
"2011/098" Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
"2011/097" 2011/Temmuz dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 07/09/2011 tarihi saat 2
"2011/096" Tekerrür ile ilgili hükmünün uygulanmasına yönelik açıklamaların yer aldığı 49 seri nolu
"2011/095" Somali'ye Yapılacak Bağışlar Hak.
"2011/094" KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Te
"2011/093" 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hak.
"2011/092" Ağustos/2011 Vergi Takvimi
"2011/091" 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksidinin Ödeme Süresi 03 Ağustos 2011 Çarşamb
"2011/090" Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisinin Uygulanması Hakkında 57 seri Numaralı Emlak Verg
"2011/089" 31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildir
"2011/088" Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürel
"2011/087" 2011 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama
"2011/086" 2011/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır (Kuyumcular Hariç)
"2011/085" 01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna ed
"2011/084" 01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna olarak değerlendiril
"2011/083" 30.06.2011 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar
"2011/082" İMKBde İşlem Gören Tahvil ve Bonoların 30.06.2011 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esas
"2011/081" Temmuz/2011 Vergi Takvimi
"2011/080" 01.07.2011 Sonrası Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları
"2011/079" 409 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı
"2011/078" Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2011/1854 Sayılı Kararname Yayımlandı
"2011/077" 6111 sayılı Kanun Kapsamında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili bazı t
"2011/076" Vergi affı kapsamında yapılacak stok, kasa ve ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltme ola
"2011/075" 1 Temmuz - 20 Temmuz 2011 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır.
"2011/074" Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2011 yılına ilişkin ilk taksiti 30 Haziran 2011 tarihin
"2011/073" İhraç malı taşıyan araçların motorin tesliminde Özel tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergi
"2011/072" Tüketici Kredilerinde KKDF Oranıyla İlgili Danıştay Kararı
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 123