2009 yılı sirküleri
2009 yılı sirküleri
Filtre     Sırala     Göster # 
SAYI - KONU
"2009/173" 2009 yılı kapanırken yapılması gereken vergisel işlemlere ve dikkat edilmesi gereken konu
"2009/172" Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 16 olarak be
"2009/171" 2008 yılı indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talebinin en geç 2009/Kasım dönemin
"2009/170" Maliye Bakanlığı ''5811 Sayılı Kanun İç Genelgesi'' ile 2004 yılına ilişkin vergi incelem
"2009/169" TÜBİTAK tarafından, "1501, 1507, 1508, 1509 kodlu programlara ilişkin mali rapor hazırlam
"2009/168" ÖNEMLİ; 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu ile ilgili şirket aktifine alınan değerlerin muh
"2009/167" 2010 yılında kullanılacak olan yasal defterlerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar tasdik ett
"2009/166" 113 seri no'lu KDV Genel Tebliğinde, kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale ge
"2009/165" 2009 Yılı Emlak Vergisi Ve İşyerleri Çevre Temizlik Vergilerinin 2. Taksitlerinin Son Öde
"2009/163" Amme Alacaklarına Uygulanan Tecil Faizi ile İlgili Tahsilat Genel Tebliği Hak.
"2009/164" Vergi ve Taksit Ödeme Süresinin Uzatılması Hak
"2009/162" 5811 Sayılı Kanun Uyarınca Beyan Edilen Varlıkların Tevsikinde Kullanılacak Kanaat Veric
"2009/161" Yeni Gecikme Zammı Oranı Hak.
"2009/160" Vergi Dairesi Tarafından Gönderilen Yazılar Hak.
"2009/159" 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hak.
"2009/158" Yatırım teşvik konularının açıklandığı Gümrük Genel Tebliği yayımlandı.
"2009/157" Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Sonrasında Yatırım İndirimi Uygulaması Hak.
"2009/156" Koda Giren Firmaların 5811 Sayılı Varlık Barışı Yasasından Yararlanmasını Teşvik Amacıyla Vergi Dairesi Müdürlüklerinden Gönderilen Yazılar Hak.
"2009/155" 2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel Hak.
"2009/154" Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararları Hak
"2009/153" III. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.
"2009/152" Gümrüksüz Satış Mağazaları İşlemleriyle İlgili KDV ve ÖTV Hk.
"2009/151" İMKB'de İşlem Gören Tah.ve Bono 30.9.09 Tarihi İtibarıyla Değerlemesinde Esas Alınacak Bo
"2009/150" 30 Eylül 2009 Döneminde Kullanılacak Döviz Kurları
"2009/149" 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9.cu Mad.de Öngörülen İşveren His. Sigorta Primi Teşviki Hk.
"2009/148" Bazı mallar için bir süredir uygulanan indirimli KDV ve ÖTV oranlarında son gün.
"2009/147" 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında
"2009/146" 9.9.2009 Tarihinde Meydana Gelen Sel Baskınından Zarar Gören Mükellefler İçin
"2009/145" TÜBİTAK, "1501, 1507, 1508, 1509 kodlu programlara ilişkin proje personel maliyetleri
"2009/143" Maliye Bakanlığı, 4. Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
"2009/144" Maliye Bakanlığının 272 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
"2009/142" KOBİ'lerin 31/12/09 Tarih. Kadar Yapacakları Birleş. Uygulanacak İndirimli K.Vergisi Hk.
"2009/004" 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
"2009/084" Devreden yatırım indirimi istisnası bulunan mükelleflerin, 2009 yılı Geçici Vergi Beya
"2009/028" 5084 Sayılı Kanunun Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin
"2009/049" Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İle İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceği Hususu İle Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Mecburiyetine Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Muayene Katılım Payı Tahsil Edilmesine İlişki
"2009/073" Anonim Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Hakkında Hatırlatma
"2009/017" 2009 Yılı Dördüncü Geççici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2008 Takvim Yılı Hesap Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları
"2009/065" 2008 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2009
"2009/038" 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 15 No lu Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
"2009/003" 2009 yılında uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna yurtiçi gündelik tutarları ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarlarına karşılık gelen gelir dilimleri belirlendi.
"2009/083" I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır.
"2009/027" Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Bankaların Ödeme Yapmakla Yükümlü Oldukları Meblağ 470,00 TL Olarak Yeniden Belirlenmiştir
"2009/048" Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine Göre Yapılacak Tecil ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları Hk.
"2009/072" Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı.
"2009/016" 2009 yılına ait finansal faaliyet harçlarının 2 Şubat 2009 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
"2009/064" 2008 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2009
"2009/037" GVKnun 94 ve Geçici 67. Maddeleri Uyarınca Yapılan Tevkifat Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı
"2009/002" 2009 yılında uygulanacak olan; gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı ve çocuk yardımı ile sigorta şirketlerince sigortalılara yapılacak ödemelerdeki istisna tutarları belirlendi.
"2009/082" 31 Mart 2009 Döneminde Kullanılacak Döviz Kurları
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 173